Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 806/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 806/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 806/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 777/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 35 cá nhân thuộc tỉnh An Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh An Giang;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).(11).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 806/QĐ-TTg, ngày 25/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Trường Mẫu giáo Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

2. Tổ 5, Trường Tiểu học "A" thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

3. Trường Tiểu học Trưng Vương, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

4. Tổ Ngữ Văn, Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

5. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

6. Tổ Văn phòng, Trường Trung học phổ thông Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

Đã có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Bà Lê Thị Vân Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

2. Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

3. Bà Trần Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học "A" thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

4. Ông Nhan Vạn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học "A" thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

5. Ông Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học bán trú "A" Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

6. Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

7. Ông Cù Thanh Tươi, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

8. Ông Huỳnh Văn Phương, Giáo viên Trường Tiểu học "A" Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

9. Ông Phạm Công Hoành, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học "A" Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

10. Bà Huỳnh Thị Kim Hương, Giáo viên Trường Tiểu học "A" Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

11. Bà Lê Thị Kim Soa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

12. Bà Đỗ Thị Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

13. Bà Võ Thị Tuyết Sương, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

14. Ông Chung Hùng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Hùng Vương, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang;

15. Ông Lê Nam Việt, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

16. Bà Trần Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

17. Ông Trần Minh Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học "B" Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

18. Ông Nguyễn Thanh Phong, Giáo viên Trường Tiểu học "B" Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

19. Bà Ngô Thị Hồ Điệp, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

20. Bà Lê Thị Bích Thủy, Tổ trưởng, Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

21. Bà Trần Kim Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

22. Ông Nguyễn Hữu Thoại, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

23. Ông Phạm Kỳ Sơn, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

24. Ông Võ Minh Bửu, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

25. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giáo viên Trường Tiểu học A xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

26. Ông Phan Bé Tư, Giáo viên Trường Tiểu học A xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

27. Bà Trịnh Thị Mai Trinh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hướng Dương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

28. Bà Hà Ngọc Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

29. Bà Trần Thị Á, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

30. Ông Ngô Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

31. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang;

32. Ông Trần Minh Tâm, Tổ trưởng Tổ Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng nghề An Giang, tỉnh An Giang;

33. Bà Phạm Thị Hồng Sương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

34. Bà Nguyễn Kim Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

35. Ông Nguyễn Thiện Nguyện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang, tỉnh An Giang.

Đã có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57