Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 797/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 797-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 797-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 1783/B-CV-VX/UB ngày 15 tháng 9 năm 1997 và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8141/TCCB ngày 19 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở các trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Hoá, Cao đẳng sư phạm Thanh Hoá và Cao đẳng Y tế Thanh hoá.

Điều 2. Trường Đại học Hồng Đức là cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá và sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng quyền hạn của các Bộ, ngành Trung ương liên quan. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trụ sở của Trường đặt tại thành phố Thanh Hoá.

Điều 3. Trường Đại học Hồng Đức có những nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với trình độ đại học và thấp hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

2. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức phù hợp với chủ trương của Nhà nước về mô hình đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 797/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status