Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 754/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức lại trường Trung học phổ thông Thu Xà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 754/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 754/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THU XÀ  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ về qui định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học;
Xét Tờ trình số 158/TTr-GDĐT ngày 21/02/2006 của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 291/SNV ngày 08/3/2006 về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Thu Xà, huyện Tư Nghĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách bộ phận cán bộ, công chức và cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị giảng dạy, tài chính và học sinh của cấp học Trung học cơ sở nằm trong trường Trung học phổ thông Thu Xà để giao cho UBND huyện Tư Nghĩa quản lý theo thẩm quyền phân cấp hiện nay; đồng thời tổ chức lại và giữ nguyên bộ phận cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và học sinh của cấp học Trung học phổ thông trường Trung học phổ thông Thu Xà trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông Thu Xà là tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của Nhà nước.

Địa điểm của Trường đặt tại xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Trung học phổ thông Thu Xà thực hiện theo qui định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho trường Trung học phổ thông và hướng dẫn của Sở Giáo dục-Đào tạo.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc tách trường Trung học phổ thông Thu Xà và chuyển giao toàn bộ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và học sinh của cấp học Trung học cơ sở cho UBND huyện Tư Nghĩa quản lý theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm quyết định thành lập trường Trung học cơ sở Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa theo qui định tại Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học; trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nguồn lực và học sinh của cấp học Trung học cơ sở được chuyển giao từ trường Trung học phổ thông Thu Xà.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục-Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên-Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thu Xà căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1819/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Kim Hiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 754/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức lại trường Trung học phổ thông Thu Xà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.771
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.10