Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/1998/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỪ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SANG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 trở đi, tất cả các trường, trung tâm và cơ sở có hoạt động đào tạo nghề đều chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bàn giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội :

1. Các nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước, hồ sơ, tài liệu và ngân sách trong lĩnh vực đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp thuộc ngành giáo dục và đào tạo trong cả nước bàn giao các nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước, ngân sách và những điều kiện cần thiết khác trong lĩnh vực đào tạo nghề sang các cơ quan quản lý nhà nước tương ứng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Số cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (danh sách số cán bộ được điều chuyển do hai Bộ bàn thống nhất). ở các địa phương, trong trường hợp xét thấy cần thiết, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền được giao, quyết định việc bàn giao theo hướng dẫn của hai Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các chương trình, dự án về đào tạo nghề do trong nước hoặc nước ngoài tài trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý chuyển sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý.

Chỉ những dự án đào tạo nghề đan xen với loại hình đào tạo khác do nước ngoài tài trợ và do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang làm chủ dự án, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quản lý đến khi dự án được hoàn thành.

4. Các trường sư phạm kỹ thuật sau đây từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý chuyển sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý :

- Trường Trung học Sư phạm Kỹ thuật II - Nam Định.

- Trường Trung học Sư phạm Kỹ thuật III - Vinh (Nghệ An).

- Trường cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật IV - Vĩnh Long.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận nội dung bàn giao nói trên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao giữa hai ngành trong cả nước; đồng thời phải tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh (nếu có) trong quá trình bàn giao và tiếp nhận của hai Bộ.

Các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc bàn giao và tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ và những điều kiện cần thiết hiện có cho công tác đào tạo nghề từ các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo sang các cơ quan quản lý lao động - thương binh và xã hội thuộc địa phương mình quản lý theo hướng dẫn của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận nói trên theo đúng quy định và bảo đảm thời gian để từ ngày 1 tháng 7 năm 1998 trở đi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/1998/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811
DMCA.com Protection Status