Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/QĐ-HĐGD năm 2006 về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" do Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục ban hành

Số hiệu: 65/QĐ-HĐGD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/QĐ-HĐGD

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ "SỰ GIA NHẬP WTO VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 08/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục;
Xét đề nghị của Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" (viết tắt là Ban Tổ chức).

Các ông bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này là thành viên Ban Tổ chức.

Điều 2. Cử ông Trần Quốc Toản, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Ban Tổ chức; ông Bành Tiến Long, Thứ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Điều 3. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan và các tổ chức nước ngoài tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam". Ban Tổ chức cần huy động sự tham gia của các trường đại học, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học, giáo dục trong toàn quốc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được trích từ kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, các ông bà có tên trong Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Các ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, HĐQGGD

CHỦ TỊCH
THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ "SỰ GIA NHẬP WTO VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-HĐGD ngày 9 tháng 8 năm 2006)

1. PGS.TS. Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, Trưởng ban;

2. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban;

3. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, Ủy viên thường trực.

4. TS. Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

5. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên;

6. PGS.TS. Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

7. GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

8. PGS.TS. Đặng Thành Hưng, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

9. PGS.TS. Đặng Bá Lãm, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

10. TS. Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ, ủy viên;

11. TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

12. PGS.TS. Lê Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

13. TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thư ký.

Danh sách gồm có 13 người./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/QĐ-HĐGD năm 2006 về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" do Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.541
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122