Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT MỎ

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 479/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ;
Căn cứ Quyết định số 21/2000/QĐ-BCN ngày 5 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ từ Tổng Công ty Than Việt Nam về Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quy định tạm thời về nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-BĐH ngày 17 tháng 7 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ (Công văn số 157/TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ trực thuộc Bộ Công nghiệp là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng Kỹ thuật - kinh tế mỏ và các trình độ thấp hơn thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: MINING Technical college, viết tắt là: MITEC;

Trụ sở chính đặt tại: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

Điều 2. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật, kinh tế, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục - đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;

2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật - kinh tế và công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ chuyên ngành công nghiệp mỏ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất - kinh doanh;

4. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo - bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

5. Quản lý, phát triển, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất của Trường được Nhà nước giao;

6. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong Trường; bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ, thực hiện quy chế và biện pháp bảo hộ an toàn lao động.

Điều 3. Tổ chức và bộ máy của Trường

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng (ban) chuyên môn nghiệp vụ:

3. Các khoa, tổ bộ môn.

4. Các cơ sở phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ, lao động sản xuất và các tổ chức dịch vụ khác bao gồm:

a) Thư viện; Phòng truyền thống; Phòng thí nghiệm; Ký túc xá;

b) Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ quản lý kỹ thuật - kinh tế;

c) Trung tâm Thực nghiệm, sản xuất và Dịch vụ;

d) Xưởng sản xuất thực nghiệm và chuyển giao công nghệ;

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ có trách nhiệm:

a) Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành;

b) Trên cơ sở Điều lệ được phê duyệt, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

c) Căn cứ yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kỳ, xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng 
Đỗ Hải Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2001/QĐ-BCN ngày 28/12/2001 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.182

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!