Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 63/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 63/2001/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2000/QH10 về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1599/TCCB ngày 08 tháng 3 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia), bao gồm :

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên là đại diện của các cơ quan:

- Uỷ ban Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Bộ Quốc phòng,

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi,

- Ban Khoa giáo Trung ương,

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

- Hội Khuyến học Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất với các cơ quan có liên quan được nêu tại Điều 1 để quyết định cụ thể danh sách các thành viên của Ban Chỉ đạo và thành lập Ban thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo ở địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.860
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251