Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 603-TTg năm 1995 về việc thành lập trường cao đẳng hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 603-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 603-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI QUAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 90-CP ngày 24-11-1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường cao đẳng Hải quan trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại Trường nghiệp vụ Hải quan.

Điều 2. Trường cao đẳng Hải quan có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Hải quan ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến công tác hải quan.

Trường cao đẳng Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và đặt trong hệ thống chung các trường của Nhà nước.

Điều 3. Trường cao đẳng Hải quan được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 603-TTg

Hanoi, September 25, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE CUSTOMS COLLEGE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.90-CP of November 24, 1993 of the Government stipulating the framework structure of the national education system, the system of diplomas and certificates for education and training of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 2, 1992 on the tasks, powers and State management responsibility of the Ministries and ministerial-level Agencies;
At the proposals of the General Director of the General Customs Department and the Minister of Education and Training,

DECIDES:

Article 1.- To set up the Customs College on the basis of upgrading and reorganizing the Customs Vocational School.

Article 2.- The Customs College has the task of training and fostering the customs officials at collegial level; conducting scientific researches on matters relating to the customs work.

The Customs College is placed under the General Customs Department and in the general system of State schools.

Article 3.- The Customs College is covered by policies and regulations stipulated for the system of Colleges and Universities by the State.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 603-TTg năm 1995 về việc thành lập trường cao đẳng hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251