Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 559/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 559/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂNG KHIẾU THỂ DỤC, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao (TDTT) ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 2 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu TDTT tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 329/STC-HCSN ngày 24 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu TDTT tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

1. Đối tượng thụ hưởng: Học sinh năng khiếu TDTT trong các cơ sở đào tạo thuộc các trường đại học, cao đẳng TDTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện các môn thể thao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT của tỉnh đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ trang phục tập luyện: 1.200.000 đồng/người/năm.

b) Hỗ trợ dụng cụ tập luyện: 2.000.000 đồng/người/năm.

c) Hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ theo số ngày thực tế tập trung học, tập luyện, thi đấu.

3. Phương thức hỗ trợ:

3.1. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch huấn luyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ sở đào tạo học sinh năng khiếu TDTT lập dự toán chi chính sách hỗ trợ học sinh năng khiếu TDTT, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3.2. Căn cứ kết quả phê duyệt dự toán, cơ sở đào tạo học sinh năng khiếu TDTT thực hiện việc hỗ trợ cho học sinh theo phương thức sau:

a) Hỗ trợ trang phục, dụng cụ luyện tập: Cơ sở đào tạo thực hiện mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện cho học sinh theo quy định và cấp phát, trang bị đảm bảo cho học sinh tập luyện.

b) Hỗ trợ tiền ăn: Cơ sở đào tạo xác định số ngày thực tế tập trung học, tập luyện, thi đấu và thanh toán trực tiếp cho học sinh.

4. Kinh phí, thời hạn thực hiện chính sách:

a) Kinh phí thực hiện chính sách: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách cấp tỉnh.

b) Thời hạn thực hiện chính sách: Kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 559/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17