Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5516/QĐ-BGDĐT năm 2015 sửa đổi Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5516/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 12/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5516/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy đnh tại Điều lệ Hội khỏe Phù Đng toàn quc ln thứ IX năm 2016 (HKPĐ) ban hành kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Khoản 2, Điều 4, Chương I sửa đổi, bổ sung, như sau:

a) Đối tượng được tham dự HKPĐ:

Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa, trong năm học 2015 - 2016; có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia; có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đi với HS tiu học).

b) Đối tượng không được tham dự HKPĐ:

Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh, thành ph, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do ngành Th dục th thao thành lập) các học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đng tại các giải trẻ quốc gia (từ U 17 trở lên) do Tng cục TDTT và các liên đoàn th thao quốc gia tổ chức.

2. Số môn thi đấu được bổ sung, như sau:

- Tại Vòng thi đấu toàn quốc: Giữ nguyên 15 môn thể thao như điều lệ đã ban hành;

- Tại Vòng thi đấu khu vực: B sung ti đa 2 môn th thao cổ truyền đặc trưng theo địa phương, vùng, miền (do các khu vực lựa chọn và đề xuất). Mi môn tổ chức không quá 05 nội dung, do Ban Tổ chức Khu vực quyết định.

3. Hình thức tổ chức thi đấu được bổ sung, như sau:

HKPĐ được tổ chức thi đấu 2 hệ (nâng cao và phong trào) đối với 3 môn thể thao: Điền kinh, Bơi và Cờ vua;

- Hệ nâng cao: Dành cho các đối tượng học sinh được quy định tại Điểm b Khoản 1 của Quyết định này;

- Hệ phong trào: Dành cho đối tượng học sinh còn lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đng các cp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các thành viên tham gia Hội khỏe Phù Đng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
-
TCTDTT - BVHTTDL;
- UBND tnh Nghệ An;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các sở GDĐT, sở VHTTDL;
- Website của BGDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5516/QĐ-BGDĐT năm 2015 sửa đổi Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70