Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 494/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 494/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05 tháng 08 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở với các nội dung chính như sau :

1. Tên dự án: Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

2. Cơ quan quản lý thực hiện dự án: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Mục tiêu của dự án:

- Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả của hệ thống đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

- Khắc phục một phần tình trạng phát triển không đều về số lượng và chất lượng trong đào tạo giáo viên trung học cơ sở giữa các vùng.

- Nâng cao năng lực tổ chức quản lý của các cơ quan các cấp tham gia vào công tác đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

4. Nội trung dự án:

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở trong cả nước, bao gồm: chỉnh lý chương trình cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở, biên soạn lại giáo trình giảng dạy chương trình cao đẳng sư phạm, cung cấp giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các trường cao đẳng sư phạm; xây dựng cơ chế kiểm định quốc gia về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo mới theo yêu cầu của chương trình trung học cơ sở mới.

b) Đầu tư cho công tác đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại 10 tỉnh : Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước, Trà vinh, Sóc Trăng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, có thể điều chỉnh, bổ sung các tỉnh tham gia.

c) Nâng cao năng lực tổ chức quản lý của các cơ quan có tham gia vào công tác đào tạo giáo viên trung học cơ sở thông qua việc đào tạo nâng cao, đào tạo lại, học tập, tham quan, khảo sát.

5. Tổng vốn đầu tư: 35,4 triệu USD, tương đương 493,8 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn:

- Vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: tương đương 25,4 triệu USD tại thời điểm hiện tại trong đó:

+ Vay Ngân hàng Phát triển Châu Á : 25 triệu USD.

+ Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Niu-Zi-Lân: 0,4 triệu USD.

- Vốn đối ứng trong nước : 10 triệu USD, tương đương 139,5 tỷ đồng, trong đó vốn do ngân sách nhà nước thực chi cho các hoạt động của Dự án là 95,9 tỷ đồng, bao gồm 78,4 tỷ đồng do ngân sách trung ương cân đối theo kế hoạch hàng năm. Các địa phương tham gia Dự án đóng góp 17,5 tỷ đồng. Còn lại là vốn ghi để đảm bảo tỷ lệ đóng góp đối ứng.

7. Thời gian thực hiện: 6 năm, từ năm 2000 đến năm 2005.

8. Hình thức đầu tư: đấu thầu theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả vốn đầu tư của dự án theo hướng tập trung nguồn lực chính của dự án theo hướng tập trung nguồn lực chính của dự án cho công tác đào tạo giáo viên, chỉ đạo thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong quá trình triển khai Dự án trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Dự án Phát triển Trung học cơ sở đang tiến hành, quyết định nội dung đầu tư cụ thể đối với các dự án thành phần, bao gồm cả việc điều chỉnh phạm vi các địa phương tham gia; hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các trường cao đẳng sư phạm được lựa chọn đầu tư theo dự án trên cơ sở mạng lưới quy hoạch phát triển ngành.

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đầy đủ các ý kiến đóng góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh được lựa chọn tham gia Dự án, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 494/QD-TTg

Hanoi, May 23, 2000

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON JUNIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS TRAINING

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 of the Government promulgating the Regulation on Investment and Construction Management;
Pursuant to Decree No. 87/CP of August 5, 1997 of the Government promulgating the Regulation on Management and Use of Official Development Assistance (ODA) sources;
At the proposals of the Ministers of Education and Training; as well as of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1.- To approve the Project on Junior Secondary School Teachers Training with the following principal contents:

1. The projects name: Project on Junior Secondary School Teachers Training.

2. Agency managing the project execution: The Ministry of Education and Training.

3. The projects objectives:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 494/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101