Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 41/2002/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 18/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 41/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG "QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2137/GD-ĐT NGÀY 28/6/1997 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ công tác Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong "Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề", ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, như sau:

1- Sửa đổi khoản 1 Điều 4.

Khoản 1: Tất cả các khu nội trú phải có biển khu nội trú trên đó ghi tên trường và địa chỉ. Các nhà, phòng ở phải có biển nhà, biển phòng (bằng chữ hoặc số).

2- Bổ sung thêm khoản 6 và khoản 7 Điều 4.

a) Khoản 6: Khu nội trú phải có phòng để học sinh, sinh viên sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, tổ chức sinh nhật và tiếp khách theo quy định của Nội quy khu nội trú.

b) Khoản 7: Khu nội trú phải được trang bị hệ thống truyền thanh, ti vi, video và các loại sách báo, tạp chí để phục vụ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của học sinh, sinh viên.

3- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 của Điều 5.

Khoản 6: Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức ăn, ở, tự học, sinh hoạt của học sinh, sinh viên nội trú. Phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác cho học sinh, sinh viên nội trú.

Phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú và có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc liên quan.

4- Bỏ khoản 5 Điều 9 và đổi khoản 6 thành khoản 5.

5- Sửa đổi, bổ sung câu mở đầu Điều 10.

Học sinh, sinh viên nội trú có trách nhiệm giữ gìn trật tự, trị an khu nội trú và chấp hành đúng các quy định về trật tự, vệ sinh khu nội trú.

6- Sửa đổi khoản 5 Điều 10.

Khoản 5: Tiếp khách đúng nơi quy định trong khu nội trú trước 22h.

7- Sửa đổi khoản 2 Điều 11.

Khoản 2: Tạo ra hoặc tàng trữ, buôn bán dưới mọi hình thức các chất ma tuý và chế phẩm của nó.

Uống rượu, bia trong phòng ở.

8- Sửa đổi khoản 8 Điều 11.

Khoản 8: Tiếp khách trong phòng ở, đưa người khác vào ở trong khu nội trú khi chưa được phép của Trưởng Ban quản lý khu nội trú.

9- Sửa đổi khoản 10 Điều 11.

Khoản 10: Gây tiếng ồn quá quy định, tụ tập đông người gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của khu nội trú.

10- Sửa đổi bổ sung Phụ lục số 1.

- Điểm 1: Học sinh, sinh viên là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh.

- Điểm 4: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; là người Kinh, người Hoa có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên trước khi đến nhập học.

- Điểm 6: Học sinh, sinh viên có bố, mẹ thuộc diện xoá đói, giảm nghèo theo quy định của Nhà nước hoặc có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

11- Thay Phụ lục số 4 cũ bằng Phụ lục 4 mới kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 4

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&DT ngày 18 tháng 10 năm 2002)

Số TT

Nội dung quy phạm

Mức độ xử lý

Ghi chú

 

 

Khiển trách

Cảnh cáo

 

1

Làm hỏng tài sản khu nội trú

 

 

Tuỳ theo mức độ vi phạm, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại.

2

Di chuyển tài sản KNT trái với quy định

1 lần

2 lần

Chuyển trả tài sản lại nơi cũ

3

Trộm cắp tài sản của KNT và cá nhân

 

 

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

4

Tự động thay đổi chỗ ở

1 lần

2 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

5

Uống rượu, bia trong phòng ở

1 lần

2 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

6

Gây ồn ào, mất trật tự

1 lần

2 lần

Tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ xử lý

7

Đánh nhau

1 lần

2 lần

Tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ xử lý

8

Đánh nhau gây thương tích

 

1 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

9

Đánh bài trong giờ tự học tại KNT

1 lần

2 lần

Xử lý theo Quy chế công tác HSSV

10

Đánh bài ăn tiền dưới mọi hình thức

 

1 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

11

Tàng trữ, sử dụng ma tuý

 

 

Xử lý theo quy định hiện hành

12

Dẫn dắt, chứa chấp gái mại dâm

 

 

Xử lý theo quy định hiện hành

13

Tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, sản phẩm văn hoá đồi truỵ

 

 

Xử lý theo quy định hiện hành

14

Chứa chấp kẻ gian tội phạm. Đốt pháo trong KNT

 

 

Xử lý theo quy định hiện hành

15

Để người khác vào ở trái quy định

1 lần

2 lần

 

16

Quá hạn đóng phí nội trú

Quá hạn 1 tháng không có lý do chính đáng

 

Thông báo cho gia đình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2002/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2002 sửa đổi quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.583

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!