Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2000/QĐ-UB về cho phép Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 21/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ V/V CHO PHÉP TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN - HUYỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG CON DẤU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ĐỂ ĐÓNG DẤU CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Quyết định số 972/1997/QĐ-TTg ngày 15/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng diện thực hiện thí điểm cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu” đối với các quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22/8/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 301/TCCQ-QH ngày 07/6/2000);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học thay cho con dấu của Phòng Giáo dục - đào tạo quận, huyện đã được thu hồi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận  
- Như điều 2  
- Bộ Giáo dục đào tạo
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức Cán bộ CP
- Thường trực Thành Ủy
- TT/HĐND.TP, TTUBND.TP
- Ban TTVH Thành Ủy   
- Ban VHXH/HĐND.TP
- VPUB : CPVP, các Tổ
- Lưu                                         

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2000/QĐ-UB về cho phép Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229