Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 350-TTg năm 1994 thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 350-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 08/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 350-TTg

Hà Nội , ngày 08 tháng 7 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 2460-TCCB ngày 20-4-1994) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông.

Điều 2. Trường Đại học Dân lập Phương Đông là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của Trường Đại học Dân lập Phương Đông nằm trong hệ thống văn bản quốc gia.

Điều 3. Trường Đại học Dân lập Phương Đông tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế đại học dân lập và theo điều lệ riêng của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Kt Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

 

Nguyễn Khánh

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 350-TTg

Hanoi, July 08, 1994

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE-SPONSORED PHUONG DONG UNIVERSITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government issued on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No 15-CP issued on the 2nd of March, 1993 on the tasks, powers and responsibilities in State management of the ministries ministerial-level agencies;
Based on the proposals of the Minister of Education and Training (No. 2460-TCCB of the 20th of April, 1994) and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel.

DECIDES:

Article 1.- To establish the People-Sponsored Phuong Dong University.

Article 2.- The People-Sponsored Phuong Dong University is a training institute of university level under the State management of the Ministry of Education and Training. It is a legal entity and has its own seal and bank account.

The system of diplomas and certificates issued by the People-Sponsored Phuong Dong University belong to the national system of diplomas and certificates.

Article 3.- The People-Sponsored Phuong Dong University shall be organized and operate in compliance with law, the statute on people-sponsored universities and the specific regulations issued by the Minister of Education and Training.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 350-TTg năm 1994 thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69