Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 314-TTg năm 1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Hàng Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 314-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 24/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRẼN ĐẠI HỌC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24/5/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 175/TCCBLĐ ngày 6 tháng 2 năm 1995); Bộ Giáo dục và Đào tạo ( công văn số 3087/SĐH ngày 12/5/1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 601/TCCB-KH ngày 23/3/1995),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng hải.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng hải.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 314-TTg

Hanoi, May 24, 1995

 

DECISION

ASSIGNING THE TASK OF POST-GRADUATE TRAINING TO THE NAVIGATION UNIVERSITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Decision No.224-TTg on the 24th of May 1976 of the Prime Minister on in-country post-graduate training;
At the proposals of the Ministry of Communications and Transport (Official dispatch No.175-TCCBLD on the 6th of February 1995); the Ministry of Education and Training (Official dispatch No.3087-SDH on the 12th of May 1995); the Ministry of Science, Technology and Environment (Official dispatch No.601-TCCBKH on the 23rd of March 1995),

DECIDES :

Article 1.- To assign the task of post-graduate training to the Navigation University.

Article 2.- The Ministry of Education and Training, in cooperation with the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Communications and Transport shall decide the specialties to be included in the post-graduate training program of the Navigation University.

Article 3.- The Minister of Education and Training, the Minister of Communications and Transport, the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Finance, the Chairman of the State Planning Committee, the Ministers concerned and the Heads of the relevant agencies shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 314-TTg năm 1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Hàng Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44