Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2788/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 24/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học, từ năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ 2017- 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1205/TTr-SGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019 về việc đề nghị banh hành Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

- Đối với cấp THCS và cấp THPT: Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

- Đối với giáo dục thường xuyên (cấp THCS, cấp THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

2.1. Ngày tựu trường:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Ngày 19/8/2019 (Thứ hai).

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có hơn 02 tuần để chuẩn bị cho năm học mới: Ổn định nề nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ (làm quen với tiếng Việt đối với học sinh khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số); Tổ chức thi lại và đánh giá kết quả rèn luyện sau hè cho một số học sinh; Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học mới và Ngày khai giảng năm học 2019 - 2020.

Riêng bậc học THCS, THPT do có 37 tuần thực học (dài hơn các bậc học khác), để tạo điều kiện tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đặc biệt có thời gian dự phòng khi thời tiết xấu, học sinh phải nghỉ học nên thực hiện giảng dạy chương trình năm học sớm hơn 01 tuần.

2.2. Ngày khai giảng:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Ngày 05/9/2019 (Thứ năm)

2.3. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Đối với cấp THCS và cấp THPT: Ngày 26/8/2019.

- Đối với cấp Giáo dục mầm non, cấp tiểu học và giáo dục thường xuyên: Ngày 05/9/2019 (Thứ năm).

2.4. Ngày kết thúc học kỳ I:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Ngày 04/01/2020 (Thứ bảy).

2.5. Ngày bắt đầu học kỳ II:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Ngày 06/01/2020 (Thứ hai).

2.6. Ngày kết thúc học kỳ II (Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập):

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Trước ngày 25/5/2020 (từ ngày 25 - 30/5/2020, các cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạch năm học thì tổ chức bế giảng năm học;

2.7. Ngày kết thúc năm học 2019 - 2020:

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Trước ngày 31/5/2020

2.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 31/5/2020.

2.9. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021: Trước ngày 31/7/2020; Riêng đối với giáo dục thường xuyên, trước ngày 31/8/2020.

2.10. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.11. Thời gian nghỉ phép của giáo viên: Thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm đảm bảo phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

2.12. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2019 - 2020:

- Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XIX năm học 2019 - 2020, tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020: Từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020;

- Thi chọn đội tuyển cấp tỉnh, tham gia dự thi học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT: Tháng 10, năm 2019;

- Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh THPT: Tháng 10, 11/2019;

- Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách đội giỏi, năm học 2019 - 2020: Tháng 10/2020;

- Thi Nghề phổ thông cho học sinh lớp 11: Tháng 3,4 năm 2020;

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Tháng 12/2019;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá bậc THCS, THPT, GXTX cấp THPT: Tháng 3/2020;

- Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT: Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021: Tháng 6/2020;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020- 2021: Tháng 6/2020;

- Thi THPT quốc gia năm 2020: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về việc “xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện phòng chống bạo lực học đường - thực trạng và giải pháp”: Tháng 9 năm 2019.

2.13. Tổ chức hội nghị sơ kết; tổng kết và lễ trao thưởng năm học 2019- 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II: Trung tuần tháng 01/2020;

- Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021: Trung tuần tháng 8/2020;

- Lễ trao thường học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2019 - 2020: Tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a. Xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2019- 2020.

b. Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020: Trước ngày 15/9/2019;

- Báo cáo Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 15/01/2020;

- Báo cáo Tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị khen thưởng năm học 2019 - 2020: Trước ngày 20/6/2020.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị có liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Điều 1, Quyết định này; Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả và tình hình thực hiện để tổng hợp báo báo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh ĐVH;
- VP Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đ/b);
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Luu VT.UB. (toàn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 về khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71