Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/1998/QĐ-BGD&ĐT bổ sung "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học chuyên ban " theo Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 27/1998/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 15/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/1998/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VÀO "QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ XÉT TUYỂN HỌC SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, TRUNG HỌC CHUYÊN BAN" ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01/11/1997

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học Chuyên ban";
Theo đề nghị của ông vụ trưởng Vụ trung học Phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số điểm vào "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học Chuyên ban" được ban hành theo Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997 như sau:

1. Điều 3 được bổ sung như dưới đây:

"Điều 3.- Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở:

1. Tổng điểm tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS (tính cả các điểm khuyến khích được công thêm); trong đó có tính hệ số cho các môn Văn - Tiếng Việt, Toán.

2. Điểm ưu tiên cho học sinh thuộc diện chính sách xã hội.

3. Điểm khuyến khích đối với học sinh học chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp.

2. Điều 9 được bổ sung như dưới đây:

"Điều 9.- Điểm cộng thêm khi xét tuyển học sinh diện chính sách xã hội là:

+ Cộng thêm 3 điểm: Có cha (hoặc mẹ) là liệt sĩ; là thương binh, bệnh binh nặng (có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên).

+ Cộng thêm 2 điểm: Có cha (hoặc mẹ) là người dân tộc thiểu số; là thương binh; bệnh binh các hạng còn lại.

+ Cộng thêm 1 điểm: Có cha (hoặc mẹ) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc được tặng thưởng huân chương các loại.

Học sinh thuộc diện chính sách xã hội có nhiều tiêu chuẩn được cộng điểm, chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn có số điểm cao nhất.

- Điểm cộng thêm khi xét tuyển đối với học sinh chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp là:

+ Cộng thêm 2 điểm đối với học sinh có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 9 đến 10.

+ Cộng thêm 1,5 điểm đối với học sinh có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 7 đến 8,5.

+ Cộng thêm 1 điểm đối với học sinh có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 6 đến 6,5.

Học sinh có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 5 trở lên được cấp một Chứng chỉ xác nhận trình độ học lực theo chương trình tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp.

Học sinh đạt đủ điều kiện xét tuyển hoặc thi tuyển vào Phổ thông Trung học, Trung học Chuyên ban theo quy định của Bộ và địa phương, nếu có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 6 trở lên được tuyển vào các lớp tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp ở cấp học trên, nếu có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp dưới 6 tiếp tục học tiếng Pháp theo chương trình chung.

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, không được tự ý quy định thêm các diện ưu tiên hoặc các điểm cộng thêm khác.

Điểm xét tuyển là tổng điểm tốt nghiệp THCS (có tính hệ số như quy định tại Điều 8) và các điểm cộng thêm quy định như trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông, Vụ trưởng các Vụ có liên quan và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/1998/QĐ-BGD&ĐT bổ sung "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học chuyên ban " theo Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144