Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 2407/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG BÙI DỤC TÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ,

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2122/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG BÙI DỤC TÀI
(Ban hành theo Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT

Điều 1. Tên gọi: Giải thưởng mang tên là: Giải thưởng Bùi Dục Tài, người đã làm rạng rỡ tỉnh Quảng Trị về học hành, đỗ đạt và cống hiến tài, đức cho đất nước.

Điều 2. Mục đích của giải thưởng:

Động viên, khuyến khích, hiệu triệu mọi người trong toàn tỉnh noi theo tấm gương sáng của Bùi Dục Tài, con người vượt bao khó khăn “Sớm nêu sĩ vọng, đột phá khai khoa” để vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng đạo đức, tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển bền vững cho quê hương, đất nước.

Điều 3. Tính chất giải thưởng:

Giải thưởng Bùi Dục Tài là giải thưởng cao nhất của chính quyền nhà nước địa phương tặng thưởng hàng năm cho những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Trị đạt thành tích xuất sắc theo quy định trong quy chế này, không phân biệt tuổi tác, địa phương, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, hoàn cảnh kinh tế, xã hội...

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 4. Đối tượng được chọn để xét thưởng là tất cả những người đang sinh sống, học tập, làm việc tại quảng Trị.

Điều 5. Điều kiện để được vào diện dự xét thưởng:

1. Đối với học sinh Trung học phổ thông (THPT): Là học sinh đang học ở các trường Trung học phổ thông của tỉnh và đạt một trong ba tiêu chuẩn sau:

- Xếp loại học tập đạt loại giỏi trong các năm học và điểm thi tốt nghiệp THPT bình quân từ 8,5 điểm trở lên; không có điểm 7 trở xuống;

- Đạt giải trong kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế;

- Đạt thủ khoa trong kỳ thi vào các trường đại học, với số điểm bình quân của các môn thi (Chưa nhân hệ số) từ 8,5 điểm trở lên.

2. Đối với học sinh chuyên nghiệp: Là học sinh có hộ khẩu tại Quảng Trị, đang học ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và đạt một trong hai tiêu chuẩn sau:

- Các năm học đạt loại giỏi, tốt nghiệp loại giỏi;

- Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.

3. Đối với sinh viên đại học: Là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, đang học các trường đại học trong và ngoài nước, có bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi.

4. Đối với người học thạc sĩ, tiến sĩ: Là những người có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, tiến sĩ có bảng điểm học tập bình quân các môn học từ 8 điểm trở lên và điểm bảo vệ luận án từ 8.5 trở lên.

5. Đối với công chức, viên chức và người lao động: Kết quả học tập có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi (Kể cả học tập trung, bán tập trung, tại chức…) và phát huy tốt kết quả học tập trong hoạt động thực tế để đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước thì sẽ được xem xét để tặng giải thưởng.

Điều 6. Quyền lợi của người được tặng giải thưởng:

1. Được cấp Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND tỉnh.

2. Được thưởng tiền theo những mức sau:

- Học sinh Trung học phổ thông đạt loại giỏi: 2.000.000đ

- Học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào các trường đại học hàng năm: 3.000.000đ

- Học sinh chuyên nghiệp đạt loại giỏi: 2.000.000đ

- Sinh viên đại học có bằng tốt nghiệp loại giỏi: 4.000.000đ

- Học sinh đạt giải ba toàn quốc: 3.000.000đ

- Học sinh đạt giải nhì toàn quốc: 4.000.000đ

- Học sinh đạt giải nhất toàn quốc: 5.000.000đ

- Thạc sĩ: 4.000.000đ

- Tiến sĩ: 7.000.000đ

- Học sinh đạt giải quốc tế: Tùy mức đạt giải để thưởng từ: 10.000.000đ đến 15.000.000đ

- Đối với công chức, viên chức và người lao động: 2.000.000đ

Trường hợp đặc biệt, do Hội Khuyến học tỉnh, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

XÉT DUYỆT VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Hồ sơ để nghị xét duyệt gồm:

1. Bản sao học bạ, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan chứng minh đối tượng đạt các tiêu chuẩn của quy chế này. Tất cả các văn bản sao phải có cơ quan chức năng xác nhận.

2. Thành tích hoạt động Đoàn, Đội, lớp và việc rèn luyện đạo đức của cá nhân.

3 . Giấy xác nhận con diện chính sách ưu tiên khi xem xét (Diện chính sách, dân tộc, hoàn cảnh nghèo khó...)

4. Đối với công chức, viên chức và người lao động: Cần có văn bản pháp lý xác nhận kết quả xuất sắc trong học tập và hồ sơ xác nhận những đóng góp cụ thể khi sử dụng kiến thức học được để nâng cao hiệu quả công việc.

Điều 8. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Bùi Dục Tài do UBND tỉnh ra quyết định thành lập. Hội đồng gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

- Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm ủy viên

- Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh làm ủy viên;

- Chánh văn phòng UBND tỉnh làm ủy viên;

- Giám đốc Sở khoa học công nghệ làm ủy viên;

- Phó trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh làm ủy viên thư ký Hội đồng.

Điều 9. Quy trình và thời gian xét duyệt:

1. Quá trình xét duyệt

- Các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp do Sở Giáo dục- Đào tạo tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng;

- Các đối tượng thạc sĩ, tiến sĩ do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa học- Công nghệ tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng;

- Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng;

- Các đối tượng khác do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng.

2. Thời gian xét duyệt

- Các đơn vị nêu tại mục a điều 9 chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cấp dưới và nhận hồ sơ xét chọn gửi về Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh trước ngày 20/8 hàng năm;

- Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh xem xét hồ sơ, thủ tục và tổng hợp để trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng trước ngày 05/9 hàng năm;

- Trước 15/9 hàng năm, Hội đồng xét duyệt giải thưởng Bụi Dục Tài của tỉnh họp và thống nhất danh sách khen thưởng để trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh quyết định.

UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ trao thưởng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 02/10.

Chương IV

NGUỒN TÀI CHÍNH CHO GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Nguồn tài chính của Giải thưởng Bùi Dục Tài trích trong kinh phí thi đua khen thưởng hàng năm của tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng được phép huy động các nguồn hợp pháp khác để cùng Nhà nước động viên mạnh mẽ phong trào học tập tại địa phương.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giải thưởng Bùi Dục Tài được tiến hành xét chọn khen thưởng hàng năm.

Điều 12. Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin tuyên truyền cần phối hợp, động viên giúp đỡ người học phấn đấu để đạt được giải thưởng đồng thời có biện pháp để phát huy cao nhất tác dụng của giải thưởng này.

Điều 13. Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài được thực hiện bắt đầu từ năm học 2009- 2010. Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh phối hợp với các ngành thành viên hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh tập hợp, lấy thêm ý kiến các cấp, các ngành để trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung hoàn chỉnh quy chế./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122