Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2004-2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 24/2004/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 29/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 24/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2004-2005 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG HỌC SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tiểu học.
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình trung học cơ sở.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định biên chế năm học 2004-2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy - học tập, các kỳ thi, ngày nghỉ lễ, Tết và thời gian nghỉ hè như sau:

1. Nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, thời gian cụ thể do Giám đốc Sở căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương quyết định.

2. Các trường sư phạm nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày, từ ngày 05/02/2005 đến hết ngày 18/02/2005.

3. Các ngày lễ khác được nghỉ theo quy định chung, cụ thể: đối với ngày Tết Dương lịch, ngày giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế lao động và ngay Quốc khánh mỗi ngày lễ được nghỉ 1 ngày, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào một ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về:

1. Biên chế và điều chỉnh biên chế năm học của các trường thuộc địa bàn khó khăn do điều kiện tự nhiên, hoặc thiên tai, nhưng bảo đảm cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định chung tại Điều 1.

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học.

3. Thay đổi thời gian thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt, nhưng phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Số lượng kỳ thi trong năm, ngày thi cụ thể của mỗi kỳ thi đối với thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học và bổ túc trung học cơ sở.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo quyết định về:

1. Ngày kết thúc năm học.

2. Thời gian nghỉ giữa kỳ, cuối mỗi học kỳ.

3. Các hoạt động giáo dục tập thể theo chủ điểm.

4. Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/4/2005.

5. Ngày khai giảng đối với bổ túc trung học cơ sở.

6. Thời gian và hình thức thi học sinh giỏi tiểu học, trung học cơ sở.

7. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt (lạnh dưới 10oC đối với tiểu học, dưới 7oC đối với trung học cơ sở).

8. Việc nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý, bảo đảm thời gian nghỉ đủ hai tháng.

Điều 4. Thời hạn báo cáo quy định như sau:

1. Báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị điều kiện cho năm học mới và tổ chức khai giảng: trước ngày 31/8/2004.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 31/01/2005.

3. Báo cáo sơ bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học: trước ngày 20/5/2005.

4. Báo cáo tổng kết năm học và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu công tác đề nghị xét khen thưởng năm học 2004 – 2005, trước ngày 15/6/2005.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Các ngành học, cấp học, bậc học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình

Các kỳ thi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

1. Mầm non

25/8/2004

05/9/2004

05/9/2004 đến 14/01/2005

17/01/2005 đến 24/5/2005

24/5/2005

 

2.Tiểu học

25/8/2004

05/9/2004

05/9/2004 đến 14/01/2005

lớp 1, 2, 3: 18 tuần thực học

lớp 4, 5: 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

17/01/2005 đến 31/5/2005

lớp 1, 2, 3: 17 tuần thực học, lớp 4, 5: 16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

31/5/2005

(riêng lớp 5: 17/5/2005)

Thi tốt nghiệp ngày 20/5/2005

3. THCS

25/8/2004

05/9/2004

05/9/2004 đến 14/01/2005

lớp 6, 7, 8: 18 tuần thực học,

riêng lớp 9: 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

17/01/2005 đến 31/5/2005

lớp 6, 7, 8: 17 tuần thực học,

riêng lớp 9: 16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

31/5/05

(riêng lớp 9: 17/5/05)

Thi tốt nghiệp các ngày 25 và

26/5/2005

4. THPT

25/8/2004

05/9/2004

05/9/2004 đến 14/01/2005

18 tuần thực học, trong đó có 32 tiết giáo dục quốc phòng, còn lại dành cho các hoạt động khác

17/01/2005 đến 31/5/2005

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

24/5/05

(riêng lớp 12: 17/5/05)

Thi học sinh giỏi quốc gia các ngày 10 và 11/3/2005

Thi tốt nghiệp các ngày 6, 7 và 08/6/2005

5. BTVH THPT

25/8/2004

08/9/2004

Kết thúc ngày 14/01/2005

Kết thúc ngày 31/5/2005

Riêng lớp 12: dành 2 tuần ôn thi tốt nghiệp

17/5/2005

Thi tốt nghiệp các ngày 6, 7 và 08/6/2005

6. Sư phạm

 

chậm nhất ngày 15/9/2004

Hệ chính quy tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hệ bồi dưỡng chuẩn hóa tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Thi cuối khóa

01-15/6/05

15-20/6/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2004-2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184