Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2316/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 08/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2316/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ TRÚNG TUYỂN ĐI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HOA KỲ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM – VYLA)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”;
Căn cứ Thông báo số 95/TB-BGĐ&ĐT ngày 8/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 15 (mười lăm) cán bộ được tuyển chọn đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA).

Điều 2. Cán bộ được tuyển chọn phải thực hiện thủ tục đăng ký học với Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ trước ngày 30/06/2010. Căn cứ văn bản tiếp nhận và các điều kiện nhập học của Trường Đại học Indiana, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ra quyết định cử đi học và cấp học bổng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cán bộ có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI HOA KỲ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM – VYLA)
(Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-BGDĐT ngày 8 tháng 6 năm 2010)

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi công tác

Ngành học

1

Nguyễn Diệu Thủy

Nữ

11/07/1986

Viện Chiến lược Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý nhà nước

2

Phạm Thị Huyền Trang

Nữ

19/01/1986

Trường Đại học Ngoại thương

Quản lý nhà nước

3

Nguyễn Lê Vân Phương

Nữ

14/10/1985

Trường Đại học Hà Nội

Quản lý nhà nước

4

Giản Thành Công

Nam

24/12/1980

Viện Khoa học Lao động và Xã hội – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quản lý nhà nước

5

Đỗ Kim Diệu

Nữ

28/08/1986

Vụ Kinh tế Đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý nhà nước

6

Y Trung Niê Kdăm

Nam

12/5/1981

Trường Đại học Tây Nguyên

Quản lý nhà nước

7

Đoàn Thị Minh Phượng

Nữ

16/11/1986

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Quản lý nhà nước

8

Huỳnh Khắc Điệp

Nam

11/12/1978

Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quản lý nhà nước

9

Nguyễn Thị Mây

Nữ

05/11/1983

Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao

Quản lý nhà nước

10

Lê Văn Tú

Nam

22/06/1983

Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao

Quản lý nhà nước

11

Vũ Anh Tài

Nam

06/08/1977

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý nhà nước

12

Nguyễn Thế Phương

Nam

04/11/1980

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp và sinh thái – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Môi trường

13

Phạm Thị Trà My

Nữ

31/05/1987

Trung tâm quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng

Môi trường

14

Nguyễn Quang Huy

Nam

30/11/1985

Trường Đại học Ngoại thương

Quản lý nhà nước

15

Đặng Thị Thủy Anh

Nữ

11/07/1985

Trường Đại học Hà Nội

Quản lý nhà nước

Tổng số: 15 (mười lăm) người.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT năm 2010 phê duyệt danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách Nhà nước (chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.474
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33