Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2005/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2005/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2005 – 2006 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG HỌC SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình trung học cơ sở;
Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định về biên chế năm học 2005 – 2006 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy – học tập, các kỳ thi,ngày nghỉ lễ, Tết và thời gian nghỉ hè như sau:

Các ngành học, cấp học, bậc học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình

Các kỳ thi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Mầm non

25/8/05

5/9/05

5/9/2005 đến 13/01/2006

16/01/2006 đến 26/5/2006

26/5/06

 

2. Tiểu học

25/8/05

5/9/05

5/9/2005 đến 13/01/2006

lớp 1, 2, 3, 4: 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

16/01/2006 đến 31/5/2006

lớp 1, 2, 3, 4: 17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

31/5/06

 

3. THCS

25/8/05

5/9/05

5/9/2005 đến 13/01/2006

18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

16/01/2006 đến 31/5/2006

17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết ÂM lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

31/5/06

 

4. THPT

25/8/05

5/9/05

5/9/2005 đến 13/01/2006

18 tuần thực học, trong đó có 32 tiết GDQP, còn lại dành cho các hoạt động khác

16/01/2006 đến 31/5/2006

16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

24/5/06

(riêng lớp 12: 17/5/06)

Thi học sinh giỏi quốc gia ngày 23, 24/2/2006

Thi tốt nghiệp các ngày 31/5, 1, 2/6/06

5. BTVH

THPT

25/8/05

8/9/05

Kết thúc ngày 13/01/2006

Kết thúc ngày 31/5/2005

Riêng lớp 12: Dành 2 tuần ôn thi tốt nghiệp

19/5/06

Thi tốt nghiệp các ngày

31/5, 1, 2/6/06

6. Sư phạm

 

Chậm nhất ngày 15/9/05

Hệ chính quy tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hệ bồi dưỡng chuẩn hóa tại các trường trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Thi cuối khóa 1-15/6/06

15-20/6/06

1. Nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, thời gian cụ thể do giám đốc Sở cưn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương quyết định.

2. Các trường sư phạm nghỉ Tết Âm l ịch 14 ngày, từ ngày 26/01/2006 đến hết ngày 8/02/2006.

3. Các ngày lễ khác được nghỉ theo quy định chung, cụ thể: đối với ngày Tết Dương lịch, ngày chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5) và ngày Quốc khánh (2/9) mỗi ngày lễ được nghỉ 01 ngày; nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào một ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về:

1. Biên chế và điều chỉnh biên chế năm học của các trường thuộc địa bàn khó khăn do điều kiện tự nhiên, hoặc thiên tai, nhưng bảo đảm cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định chung tại Điều 1;

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học;

3. Thời gian nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt, nhưng phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Ngày kết thúc năm học;

2. Thời điểm và thời hạn nghỉ giữa kỳ, cuối mỗi học kỳ;

3. Các hoạt động giáo dục tập thể theo chủ điểm;

4. Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/4/2006;

5. Ngày khai giảng đối với bổ túc trung học cơ sở;

6. Thời gian và hình thức thi học sinh giỏi lớp 5, lớp 9;

7. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt (lạnh dưới 10C đối với tiểu học, dưới 7C đối với trung học cơ sở);

8. Việc nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý, bảo đảm thời gian nghỉ đủ hai tháng.

Điều 4. Quy định về thời hạn báo cáo như sau:

1. Báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị điều kiện cho năm học mới và tổ chức khai giảng: trước ngày 31/8/2005;

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 27/01/2006;

3. Báo cáo sơ bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học: trước ngày 30/5/2006;

4. Báo cáo tổng kết năm học và báo cáo thực hiện các chỉ tiêu công tác đề nghị xét khen thưởng năm học 2005 – 2006: trước ngày 25/6/2006.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 6. Các ông/bà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 6;
-UBVHGD-TTN&NĐ Quốc hội;
-Thủ tướng Chính phủ;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch Nước;
-Văn phòng Chính phủ;
-Ban Tư tưởng – Văn hóa TW;
-Ban Khoa Giáo TW;
-Bộ LĐTB&XH;
-Bộ Nội vụ;
-Tổng LĐLĐVN;
-TW Đoàn TNCS.HCM;
-Công đoàn GDVN;
-Công báo;
-Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Vọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2005/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2005 – 2006 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.498

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.154