Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2018 về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2154/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 124/TTr-SGDĐT ngày 06/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 27/8/2018.

2. Ngày khai giảng năm học 2018 - 2019: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2018.

3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II:

a) Đối với cấp mầm non, tiểu học:

Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 19/01/2019 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 28/5/2019 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ l, tết và các hoạt động khác).

b) Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông):

Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I cóít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 19/01/2019.

- Học kỳ II: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 31/5/2019 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

c) Đối với giáo dục thường xuyên (b túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông):

Có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ l có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần), cụ thể:

- Học kỳ I: Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 12/01/2019 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).

- Học kỳ II: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/5/2019 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho ngh l, tết và các hoạt động khác).

4. Bế giảng năm học:

- Đối với cấp mầm non, tiểu học: Từ ngày 29/5 - 31/5/2019.

- Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 30/5 - 31/5/2019.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Từ ngày 11/5 - 25/5/2019.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 28/5/2019.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: đầu tháng 6/2019; các cuộc thi cấp tỉnh: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2019 - 2020: Trước ngày 10/7/2019.

8. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong những trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại; btrí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&Đ
T;
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, Nội vụ, Đài PT-TH, Báo QN;
- Lưu: VT, TH,
VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2018 về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254