Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2012/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Dương Thị Tuyến
Ngày ban hành: 05/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 73/TTr-SGD&ĐT ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2013, cụ thể như sau:

I. Công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

1. Trường Tiểu học Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên;

2. Trường Tiểu học Hội Hợp A – Phường Hội Hợp – Thành phố Vĩnh Yên;

3. Trường Tiểu học Tích Sơn – Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên;

4. Trường Tiểu học Đồng Tâm – Phường Đồng Tâm – Thành phố Vĩnh Yên;

5. Trường Tiểu học Định Trung – Xã Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên;

6. Trường Tiểu học Lãng Công – Xã Lãng Công – Huyện Sông Lô;

7. Trường Tiểu học Yên Thạch – Xã Yên Thạch – Huyện Sông Lô;

8. Trường Tiểu học Tân Lập – Xã Tân Lập – Huyện Sông Lô;

9. Trường Tiểu học Nhạo Sơn – Xã Nhạo Sơn – Huyện Sông Lô;

II. Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

Trường Tiểu học Nhân Đạo – Xã Nhân Đạo – Huyện Sông Lô.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường và Hiệu trưởng các Trường Tiểu học có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2012/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76