Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 184/2002/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC CẦN THƠ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 5463/KH-TC ngày 26 tháng 6 năm 2002 và của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tờ trình số 10243/TTr-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ trên cơ sở Khoa Y - Nha - Dược, thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ, có chức năng đào tạo cán bộ y tế ở trình độ đại học chuyên khoa, đa khoa, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ cụ thể và quyết định tổ chức bộ máy của Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ; chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thành dự án "Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ".

Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ được tiếp tục sử dụng cơ sở của Khoa Y - Nha - Dược hiện nay trong khuôn viên của Trường Đại học Cần Thơ, đảm bảo việc giảng dạy, học tập cho sinh viên và đời sống của cán bộ hoạt động bình thường. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ phải chuyển về cơ sở xây dựng mới và bàn giao nguyên trạng nhà, đất cho Trường Đại học Cần Thơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ theo chức năng và nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc hoàn thành dự án "Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ".

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương
và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Trường Đại học Cần Thơ,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia KhiêmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184/2002/QĐ-TTG ngày 25/12/2002 thành lập Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.823

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9