Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 1830/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 08/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG BÙI DỤC TÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG BÙI DỤC TÀI
(Ban hành theo Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị)

LỜI MỞ ĐẦU

Cách đây 500 năm, Quảng Trị là vùng đất của Châu Hóa. "Châu Hóa ta tiếp liền với xứ Quảng, đất đai hẻo lánh, phong tục chất phác, nhân vật thưa thớt, hẳn không thể so với Châu Hoan, Châu Ái" (1), nhưng có một người đã làm rạng danh Quảng Trị, đó là ông Bùi Dục Tài.

Bùi Dục Tài sinh năm Đinh Dậu (1477), mất năm Mậu Dần (1518), trong một gia đình thanh bần, tại làng Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng. Lớn lên ở một vùng quê nghèo, hệ thống giáo dục còn sơ sài, điều kiện học hành còn khó khăn, nhưng với một ý chí mãnh liệt với hơn 10 năm theo đuổi đèn sách, ông đã vượt qua ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình một cách viên mãn để vinh hạnh nhận "Đệ nhị giáp Tiến sỹ", được "Sắc Tứ vinh quy", khắc tên vào bia ở Văn Miếu và được phong trật hàm thất phẩm. Ông là tấm gương "Sớm nêu sỹ vọng, đột phá khai khoa" (2), là ngọn cờ đầu về học hành đỗ đạt, không chỉ đem lại vẻ vang cho quê hương Quảng Trị chúng ta mà còn cho "toàn xứ Đàng trong". 

Noi gương ông, hậu duệ tiếp nối đã vượt bao khó khăn, dùi mài kinh sử, thành đạt trong sự nghiệp học hành. Phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, các thế hệ con em Quảng Trị, bằng ý chí học tập, rèn luyện, đã có những đóng góp to lớn cho đất nước với những danh nhân trong lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học, nghệ thuật... Ngày nay, con người Quảng Trị đang nỗ lực không ngừng để chiếm lĩnh tri thức, thích ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, một giải thưởng về chủ đề khuyến học mang tên Bùi Dục Tài sẽ là điều có ý nghĩa to lớn trong việc cổ vũ toàn xã hội hướng tới một xã hội học tập, rèn đức, luyện tài, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với ý nghĩa đó, UBND tỉnh quyết định hàng năm trao tặng Giải thưởng Bùi Dục Tài cho những người học đạt kết quả xuất sắc nhất.

--------------------------------

(1) Dương Văn An - Ô Châu Cận lục - 1555

(2) Từ năm 1502 (ông Bùi Dục Tài đỗ Tiến sỹ), đến năm 1919: Quảng Trị có 17 vị Tiến sỹ, 10 vị Phó bảng và 166 vị Tú tài.

Chương I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT

Điều 1. Tên gọi của giải thưởng: “Giải thưởng Bùi Dục Tài”

Điều 2. Mục đích của Giải thưởng

Động viên, khuyến khích, hiệu triệu mọi người trong toàn tỉnh noi theo tấm gương sáng Bùi Dục Tài, để vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng đạo đức, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Điều 3. Tính chất của Giải thưởng

Giải thưởng Bùi Dục Tài là giải thưởng cao nhất của chính quyền nhà nước địa phương trong cuộc vận động "Cả nước xây dựng xã hội học tập”, tặng thưởng hàng năm cho những người đạt thành tích xuất sắc theo quy định trong Quy chế này, không phân biệt tuổi tác, địa phương, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, hoàn cảnh kinh tế, xã hội...

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 4. Đối tượng được chọn để xét thưởng

Là tất cả những người đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

Điều 5. Điều kiện để được vào diện dự xét thưởng

1. Đối với học sinh trung học phổ thông

Là học sinh đang học ở các trường trung học phổ thông của tỉnh, có đạo đức tốt và đạt một trong ba tiêu chí sau:

- Xếp loại học tập đạt loại giỏi trong các năm học và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 9 điểm trở lên đối với tất cả các môn thi;

- Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế;

- Đạt thủ khoa trong kỳ thi vào các trường đại học công lập.

2. Đối với sinh viên đại học

Là sinh viên đang theo học ở các trường đại học công lập hệ chính quy (không áp dụng đối với các chương trình đào tạo liên thông và các chương trình đào tạo ở nước ngoài theo chương trình hợp tác của tỉnh) trong nước và nước ngoài, có đạo đức tốt, có điểm bình quân toàn khóa từ 9 điểm trở lên.

3. Đối với thạc sỹ, tiến sỹ

Là những người đã bảo vệ thành công luận án thạc sỹ, tiến sỹ. Có điểm bình quân các môn học từ 9 điểm trở lên đối với thạc sĩ; điểm bảo vệ luận án từ 9 điểm trở lên đối với thạc sĩ và tiến sỹ. Loại hình đào tạo thạc sĩ học tập trung ở các trường công lập, đầu vào phải tốt nghiệp đại học chính quy và đạt loại giỏi.

4. Đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị

Kết quả học tập có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi (tất cả các loại hình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; không xét hình thức đào tạo từ xa), có điểm bình quân các môn học từ 9,5 điểm trở lên.

Điều 6. Quyền lợi của người được tặng Giải thưởng

a) Được cấp Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND tỉnh

b) Được thưởng tiền thưởng theo các mức sau:

- Học sinh trung học phổ thông:

3.000.000 đồng;

- Học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào các trường đại học hàng năm:

4.000.000 đồng;

- Sinh viên đại học:

5.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải nhất toàn quốc:

6.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải nhì toàn quốc:

5.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải ba toàn quốc:

4.000.000 đồng;

- Thạc sĩ:

5.000.000 đồng;

- Tiến sỹ:

10.000.000 đồng;

- Học sinh đạt giải quốc tế: tùy mức đạt giải để thưởng từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

- Đối với công chức, viên chức và người lao động:

3.000.000 đồng.

Trường hợp đặc biệt do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh thống nhất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chương III

XÉT DUYỆT VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét duyệt, gồm:

1. Bản sao học bạ, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan chứng minh đối tượng đạt các tiêu chuẩn của Quy chế này. Tất cả các văn bản sao phải có cơ quan chức năng xác nhận.

2. Thành tích hoạt động Đoàn, Đội, lớp và việc rèn luyện đạo đức của cá nhân (đối với học sinh và sinh viên đại học)

Điều 8. Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Bùi Dục Tài do UBND tỉnh thành lập, gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Ủy viên;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh làm Ủy viên;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Ủy viên;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Ủy viên;

- Các Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Ủy viên, trong đó có 01 Thư ký Hội đồng.

Điều 9. Quy trình và thời gian xét duyệt

1. Quy trình xét duyệt

- Đối tượng là học sinh, sinh viên: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Hội đồng Giải thưởng.

- Đối tượng là thạc sỹ, tiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động: Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Hội đồng Giải thưởng.

- Riêng đối với các đối tượng là học sinh sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ, người lao động thuộc lực lượng vũ trang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh): do từng ngành tổng hợp, trình Hội đồng Giải thưởng.

2. Thời gian xét duyệt

- Các đơn vị nêu tại Mục 1, Điều 9 chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và nhận hồ sơ xét chọn, gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 20 tháng 8 hàng năm;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xem xét hồ sơ, thủ tục và tổng hợp để trình Hội đồng Giải thưởng họp xét duyệt trước ngày 05 tháng 9 hàng năm;

- Trước 15 tháng 9 hàng năm, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Bùi Dục Tài tỉnh trình danh sách khen thưởng để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

UBND tỉnh tổ chức lễ trao thưởng hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam (02 tháng 10).

Chương IV

NGUỒN TÀI CHÍNH CHO GIẢI THƯỞNG

Điều 10.

Nguồn tài chính của Giải thưởng Bùi Dục Tài trích trong kinh phí Thi đua - Khen thưởng hàng năm của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.

Giải thưởng Bùi Dục Tài được tiến hành xét chọn khen thưởng hàng năm. Mỗi cá nhân chỉ được nhận một giải thưởng về thành tích cao nhất trong năm đó.

Điều 12.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp để động viên, giúp đỡ người học phấn đấu để đạt được giải thưởng; đồng thời có biện pháp để phát huy cao nhất tác dụng của Giải thưởng này.

Điều 13.

Quy chế này được thực hiện bắt đầu từ năm 2012. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tập hợp, lấy thêm ý kiến các cấp, các ngành để trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49