Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1825/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Yên Bái

Số hiệu: 1825/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 19/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HOC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐTngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 167/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

1. Thời gian tựu trường sớm nhất ngày 01/9/2020.

2. Khai giảng năm học mới ngày 05/9/2020.

3. Thời gian học kỳ I

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: 18 tuần (thực học), từ ngày 05/9/2020 đến ngày 09/01/2021;

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần (thực học), từ ngày 05/9/2020 đến ngày 02/01/2021.

4. Thời gian học kỳ II

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: 17 tuần (thực học), từ ngày 11/01/2021 đến ngày 24/5/2021;

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần (thực học), từ ngày 04/01/2021 đến ngày 21/5/2021.

Các đơn vị chủ động bố trí thời gian cho các hoạt động khác, công tác ôn tập, ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh, sơ kết, tổng kết, đảm bảo chế độ nghỉ hè của giáo viên theo quy định; bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiến độ thời gian. Không tổ chức hoạt động dạy học vào các ngày nghỉ lễ, tết.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

6. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa Trung học phổ thông cấp tỉnh, chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30/3/2021.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

8. Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020, thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán (11 ngày) từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 18/02/2021 (từ ngày 27 tháng Chạp năm canh tý 2020 đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021).

11. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong năm thực hiện theo quy định hiện hành và sự hoán đổi ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

- Báo cáo nhanh sau tựu trường và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới: Tình hình chuẩn bị năm học mới, kế hoạch khai giảng, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp và huy động số lượng học sinh ra lớp trước ngày 03/9/2020.

- Báo cáo tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 trước ngày 10/9/2020.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021 trước ngày 31/01/2021.

- Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trước ngày 25/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (VX);
- Chánh VP, Phó CVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (VX);
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1825/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!