Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 180/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học cho các trường sĩ quan trong quân đội do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 180/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHO CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN TRONG QUÂN ĐỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 41/CP, ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại tờ trình số 2679/QP, ngày 22 tháng 8 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 7368/TCCB ngày 29 tháng 8 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho các trường sĩ quan sau đây thuộc Bộ Quốc phòng :

1. Trường sĩ quan Lục quân 1

2. Trường sĩ quan Lục quân 2

3. Trường sĩ quan Công binh

4. Trường sĩ quan Pháo binh

5. Trường sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật thông tin

6. Trường sĩ quan Tăng - thiết giáp

7. Trường sĩ quan Phòng hóa

8. Trường sĩ quan Đặc công

Văn bằng đại học của các trường sĩ quan nêu trên là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 2. Mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo bậc đại học trong các trường sĩ quan nói trên (Điều 1) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đaò tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học cho các trường sĩ quan trong quân đội do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70