Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 172/2003/QĐ-BYT ban hành Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo y sĩ y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 172/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 13/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 172/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH ĐÀO TẠO Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Căn cứ Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp.
Căn cứ vào văn bản thoả thuận số 8899/THCN&DN ngày 7/10/2002 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền, thuộc nhóm ngành Sức khoẻ.

Điều 2. Chương trình khung Y sĩ Y học cổ truyền được áp dụng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Y tế từ năm học 2003.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ khoa học và đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn các trường xây dựng chương trình chi tiết, biên soạn và phê duyệt các giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập.

Điều 4. Các ông (Bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Vụ của Bộ Y tế, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT NGÀNH ĐÀO TẠO

1- Bậc học:                                           Trung học chuyên nghiệp

2- Nhóm ngành đào tạo:                        Sức khoẻ

3- Ngành đào tạo :                                Y sỹ Y học cổ truyền

4- Mã số đào tạo :                                 367202

5- Chức danh khi tốt nghiệp :                 Y sỹ trung học Y học cổ truyền

6- Thời gian đào tạo :                            2 năm

7- Hình thức đào tạo :                            Chính quy

8- Đối tượng tuyển sinh :                       Tốt nghiệp trung học phổ thông

9- Cơ sở Đào tạo:

Các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học Y tế được Bộ Giáo dục & đào taọ và Bộ Y tế cho phép đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền

10- Cơ sở làm việc :

Người có bằng tốt nghiệp Y sỹ Y học cổ truyền được tuyển dụng làm việc tại Trạm y tế xã/phường, bệnh viện Y học cổ truyền, khoa Y học cổ truyền của bệnh viện.

11- Bậc học sau trung học:

Người Y sỹ Y học cổ truyền nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Bác sỹ Y học cổ truyền theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y Tế.

 

MÔ TẢ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

1. Khám và chữa các bệnh và chứng bệnh thông thường bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại.

2. Phát hiện và xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu.

3. Thừa kế các phương pháp, kinh nghiệm, bài thuốc chữa bệnh bằng Y học cổ truyền trong nhân dân địa phương.

4. Chế biến và bào chế một số dạng thuốc Y học cổ truyền.

5. Hướng dẫn nhân dân trồng và xử dụng thuốc Nam để chữa một số bệnh và chứng bệnh tại nhà.

6. Giáo dục, hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng, khai thác các cây, con và nguyên liệu làm thuốc.

7. Hướng dẫn nhân dân thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền

8. Tham gia các hoạt động chăm sóc- bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các Chương trình Y tế Quốc gia tại địa phương.

9. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá, công tác Y học cổ truyền của địa phương.

10.Tư vấn cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng về các vấn đề sức khoẻ và bảo vệ sức khoẻ.

11. Tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhân viên y tế, học sinh y tế thực tập tại đơn vị.

12. Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công.

13.Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa / phòng, đơn vị.

14. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

 

Đào tạo người Y sỹ Y học cổ truyền có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về Y học cổ truyền bậc trung học, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

 

 


PHÂN PHỐI QUỸ THỜI GIAN KHOÁ HỌC

(Tính theo Tuần)

Năm học

Học kỳ

Lý thuyết và thực hành môn học

Thực tập

Thi

Nghỉ

Lao động

Dự trữ

Tổng số

Học kỳ

Tốt nghiệp

Lễ tết

 

 

 

Năm thứ nhất

I

20

 

1

 

 

3

1

1

26

II

19

 

1

 

6

 

 

 

26

Năm thứ hai

I

17

2 tuần thực tập tại cộng đồng

1

 

 

3

1

2

26

II

13

8 tuần thực tập tốt nghiệp

1

4

 

 

 

 

26

Tổng cộng

69

10

4

4

6

6

2

3

104

 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN KHOÁ

QUY ĐỊNH MÔN THI HOẶC KIỂM TRA, SỐ TIẾT VÀ HỆ SỐ MÔN HỌC TƯƠNG ỨNG, THỰC TẬP VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TT Mã số

Phân bố môn học trong toàn khoá

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Học kỳ I

Học kỳ II

Học kỳ I

Học kỳ II

Tên môn học

Số tiết

Môn thi

Môn K tra

Môn thi

Môn K tra

Môn thi

Môn K tra

Môn thi

Môn K tra

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

Số tiết

Hệ số

 

CÁC MÔN HỌC CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Chính trị

Giáo dục quốc phòng

Thể dục thể thao

Ngoại ngữ

Tin học

Giáo dục Pháp luật

90

75

60

120

45

30

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

45

75

30

.....

.....

.....

3

2

1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30

60

.....

.....

.....

.....

1

3

.....

.....

.....

.....

.....

60

.....

.....

.....

.....

.....

3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30

.....

.....

.....

.....

.....

2

45..

...

.....

.....

.....

.....

3...

.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

45

.....

.....

.....

.....

.....

2

.....

 

CÁC MÔN CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

Giải phẫu - Sinh lý

Vi sinh - Ký sinh trùng

Dược lý

Vệ sinh phòng bệnh

Kỹ năng giao tiếp & GDSK

Quản lý và tổ chức y tế

Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật ĐD

Cấp cứu ban đầu

80

24

40

30

30

30

70

24

80

.....

.....

.....

.....

.....

70

.....

4

.....

.....

.....

.....

.....

3

.....

.....

24

40

.....

.....

......

.....

......

.....

1

2

.....

.....

......

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30

.....

....

.....

......

.....

.....

.....

2

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24

.....

.....

.....

.....

.....

.....

......

2

.....

.....

.....

.....

30

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30

....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2

....

.....

 

MÔN CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

16

17

18

19

21

22

23

Bệnh học Y học hiện đại

Lý luận cơ bản về YHCT

Châm cứu

Đông dược và thừa kế

Bào chế Đông dược

Bài thuốc cổ phương

Bệnh học YHCT

Xoa bóp- Bấm huyệt- Dưỡng sinh

120

50

45

65

40

24

120

35

120

50

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4

3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

......

.....

45

65

40

.....

60

.....

.....

.....

2

3

2

.....

3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

60

35

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

.....

.....

.....

.....

.....

 

THỰC TẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Thực tập lâm sàng

- Khoa Nội, Ngoại, Sản Phụ, Nhi, Tuyền nhiễm (Bệnh học Y học hiện đại)

 

300

 

.....

 

.....

 

100

 

2

 

.....

 

.....

 

120

 

3

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

80

 

2

 

.....

 

.....

 

- Bệnh viện / Khoa YHCT (bệnh học YHCT)

460

.....

.....

.....

.....

.....

.....

120

3

.....

.....

160

3

180

3

.....

.....

 

 

*

*

- Châm cứu

- Xoa bóp - bấm huyệt - dưỡng sinh

Thực tập cộng đồng

Thực tập tốt nghiệp

80

60

80

320

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

80

.....

.....

....

2

.....

.....

.....

 

60

80

.....

 

2

 

2

 

.....

 

320

 

.....

 

4

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 


TỔNG QUAN CÁC MÔN HỌC

TT

TÊN MÔN HỌC

Thời gian

TT Môn học

TS

LT

TT

 

Các môn học chung

420

253

167

 

1

2

3

4

5

6

Giáo dục quốc phòng

Chính trị

Thể dục thể thao

Ngoại ngữ

Tin học

Giáo dục pháp luật

75

90

60

120

45

30

22

82

4

100

20

25

53

8

56

20

25

5

 

 

Các môn học cơ sở

328

214

114

 

7

8

9

10

11

12

13

14

Giải phẫu- sinh lý

Vi sinh- ký sinh trùng

Dược lý

Vệ sinh phòng bệnh

Kỹ năng giao tiếp & GDSK

Quản lý và tổ chức y tế

Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng

Cấp cứu ban đầu

80

24

40

30

30

30

70

24

50

16

36

20

20

30

30

12

30

8

4

10

10

0

40

12

 

 

Các môn học chuyên môn

499

360

139

 

15

16

17

18

19

20

21

22

*

*

Bệnh học Y học hiện đại

Lý luận cơ bản Y học cổ truyền

Châm cứu

Đông dược và thừa kế

Bào chế Đông dược

Bài thuốc cổ phương

Bệnh học Y học cổ truyền

Xoa bóp, Bấm huyệt, Dưỡng sinh

Thực tập tại cộng đồng

Thực tập tốt nghiệp

120

50

45

65

40

24

120

35

100

40

25

45

15

20

100

15

20

10

20

20

25

4

20

20

300

 

80

 

 

 

460

60

80

320

 

Tổng cộng

1247

827

420

1300

 

Cộng toàn khóa

2547

 

CẤU TRÚC THỜI GIAN KHOÁ HỌC

(Tính theo tiết / giờ học)

1. Thời gian toàn khoá:                                      2547

* Số tiết học các môn chung                              420

* Số tiết học các môn cơ sở                              328

* Số tiết học các môn chuyên môn                     1799

2. Thời gian thực tập, thực hành:                       1720

* Thời gian thực hành tại trường                         420

* Thời gian thực hành bệnh viện                         900

* Thời gian thực tập cộng đồng                         80

* Thời gian thực tập tốt nghiệp                           320

3. Tỷ lệ thực hành / lý thuyết:

*Thời gian thực hành                                         1720

*Thời gian học lý thuyết                                     827

*Tỷ lệ TH/LT =                                           2, 07

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO TỪNG HỌC KỲ

HỌC KỲ I - NĂM THỨ NHẤT

Quỹ thời gian: 20 tuần

Tổng số tiết: 651

- 2 tuần Giáo dục quốc phòng: 2 Tuần = 75 giờ

- 13 tuần học tại trường:            12T x 32 tiết = 416 tiết

- 5 tuần học tại tường và bệnh viện:

+ Thực tập tại bệnh viện ( buổi sáng ): 5T x 20 giờ =100 giờ

+ Học tại trường ( buổi chiều ): 5T x 12 tiết = 60 tiết

TT

Môn học

Số tiết

Xếp loại/ hệ

số môn học

Tổng

LT

TT

Thi

K/ Tra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Giáo dục quốc phòng

Chính trị (I)

Thể dục thể thao (I)

Giải phẫu- Sinh lý

Vi sinh- Ký sinh trùng

Dược lý

Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng

Bệnh học Y học hiện đại

Lý luận cơ bản Y học cổ truyền

75

45

30

80

24

40

70

120

50

22

40

4

50

16

36

30

100

40

53

5

26

30

8

4

40

20

10

 

 

 

4

 

 

3

4

3

2

3

1

 

1

2

 

Cộng

534

338

196

 

 

*

Thực tập tại khoa Nội & khoa Nhi (Bệnh học y học hiện đại)

100

 

100

 

2

 

Tổng cộng

634

338

296

 

 

 

HỌC KỲ II - NĂM THỨ NHẤT

Quỹ thời gian: 19 Tuần

Tổng số tiết: 608

- 7 Tuần học tại trường: 7 x 32 tiết = 224 tiết

- 12 Tuần học tại trường và bệnh viên:

+ Thực tập tại bệnh viện ( buổi sáng ): 12T x 20 tiết = 240 tiết

+ Học tại trường ( buổi chiều ): 12T x 12 tiết = 144 tiết

TT

Môn học

Số tiết

Xếp loại/ hệ

số môn học

Tổng

LT

TT

Thi

K/ Tra

1

2

3

4

5

6

6

7

Thể dục thể thao (II)

Ngoại ngữ (I)

Bài thuốc cổ phương

Châm cứu

Đông dược và thừa kế

Bào chế Đông dược

Bệnh học Y học cổ truyền (I)

Vệ sinh phòng bệnh

30

60

24

45

65

40

60

30

0

50

20

25

45

15

50

20

30

10

4

20

20

25

10

10

 

 

 

2

3

2

3

1

3

1

 

 

 

 

2

Cộng

354

225

129

 

 

*

Thực tập tại khoa Ngoại, khoa Phụ-Sản, khoa Truyền nhiễm (Bệnh học y học hiện đại)

120

 

120

 

3

*

Thực tập Bệnh viện/ Khoa YHCT (I)

120

 

120

 

3

Tổng cộng

594

225

369

 

 

 

HỌC KỲ I - NĂM THỨ HAI

Quỹ thời gian: 17 Tuần và 2 Tuần thực tập tại cộng đồng

Tổng số tiết: 624

- 2 Tuần học tại trường: 2T x 32 tiết = 64 tiết

- 15 Tuần học tại trường và bệnh viện :

+ Thực tập tại bệnh viện (buổi sáng): 15T x 20 giờ = 300 tiết

+ Học tại trường (buổi chiều): 15T x 12 tiết = 180 tiết

- Thực tập tại cộng đồng: 2T x 40 giờ = 80 giờ

TT

Môn học

Số tiết

Xếp loại / hệ

số môn học

Tổng

LT

TT

Thi

K/Tra

1

2

3

4

5

Giáo dục pháp luật

Ngoại ngữ (II)

Cấp cứu ban đầu

Bệnh học Y học cổ truyền (II)

Xoa bóp - bấm huyệt - dưỡng sinh

30

60

24

60

35

25

50

12

50

15

5

10

12

10

20

 

3

 

3

2

2

 

2

Cộng

209

152

57

 

 

*

*

*

*

Thực tập tại Bệnh viện/Khoa YHCT (II)

Thực tập châm cứu

Thực tập xoa bóp - bấm huyệt - dưỡng sinh

Thực tập tại cộng đồng

160

80

60

80

 

160

80

60

80

 

2

3

 

2

2

Tổng cộng

589

152

437

 

 

 

HỌC KỲ II - NĂM THỨ HAI

Quỹ thời gian: 13 tuần và 8 tuần thực tập tốt nghiệp

Tổng số tiết: 736

- Thực tập tại bệnh viện (buổi sáng): 13T x 20 tiết = 260 tiết

- Học tại trờng (buổi chiều): 13T x 12 tiết = 156 tiết

- Thực tập tốt nghiệp: 8T x 40 giờ = 320 giờ

TT

Môn học

Số tiết

Xếp loại / hệ số môn học

Tổng

LT

TT

Thi

K/ Tra

1

2

3

4

Quản lý và tổ chức y tế

Chính trị ( II )

Kỹ năng giao tiếp & GDSK

Tin học

30

45

30

45

30

42

20

20

0

3

10

25

 

3

2

2

 

 

2

Cộng

150

112

38

 

 

*

 

*

*

Thực tập tại khoa Nội, khoa Nhi

(Bệnh học y học hiện đại)

Thực tập tại Bệnh viện/Khoa YHCT (III)

Thực tập tốt nghiệp

80

 

180

320

 

80

 

180

320

2

 

3

4

 

Tổng cộng

730

112

618

 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền (YHCT) là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoá cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng của các môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập của khoá học 2 năm, được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bố hợp lý về thời gian theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu chất lượng đào tạo. Chương trình khung này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy theo niên chế, các hình thức đào tạo không chính quy được thực hiện theo chương trình khung riêng.

Chương trình khung đào tạo Y sỹ YHCT được áp dụng từ năm học 2003. Căn cứ vào Chương trình khung đã được quy định, Hiệu trưởng các trường được phép đào tạo đối tượng này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình chi tiết của trường mình sau khi đã được thẩm định theo Quy định của Điều 8 Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Để thực hiện Chương trình khung đã ban hành, Hiệu trưởng các trường cần nghiên cứu kỹ những quy định của Chương trình khung để thực hiện trong trường mình.

1- Cấu trúc của Chương trình khung:

Nội dung các hoạt động trong khoá đào tạo Y sỹ YHCT gồm: Các môn học chung; các môn học cơ sở; các môn học chuyên môn; thực tập và thực tập tốt nghiệp; thi- kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp; nghỉ hè, lễ, tết; lao động công ích và mỗi năm học dự trữ 1 Tuần. Phần này đã được quy định tại Bảng phân phối quỹ thời gian khoá học.

Mỗi năm học được chia ra làm 2 Học kỳ. Thời gian của các hoạt động trong khoá học được tính theo Tuần. Thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học được tính theo tiết, mỗi tiết là 45 phút. Mỗi ngày có thể bố trí học 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi không quá 6 tiết. Mỗi Tuần không bố trí quá 32 tiết lý thuyết. Thời gian thực tập, thực tập tốt nghiệp và lao động sản xuất được tính theo giờ, mỗi ngày không bố trí quá 8 giờ. Phần này đã được quy định tại các bản Kế hoạch đào tạo của từng Học kỳ.

Chương trình đào tạo Y sỹ YHCT gồm 22 môn học. Mỗi môn học đã được xác định số tiết học (bao gồm số tiết lý thuyết và thực hành môn học), hệ số môn học, xếp loại môn học (môn thi hay môn kiểm tra) và xác định thời gian thực hiện môn học theo Học kỳ của từng năm. Phần này đã được quy định tại Bảng phân bố chương trình đào tạo toàn khoá. Hiệu trưởng các trường căn cứ vào chương trình khung để xây dựng chương trình môn học và lập kế hoạch đào tạo toàn khoá, kế hoạch đào tạo năm học.

2- Đánh giá học sinh:

Việc đánh gía kết quả học tập của học sinh trong quá trình đào tạo và khi kết thúc khoá học được thực hiện theo Quyết định số 29/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.

3- Thực hiện môn học:

Các môn học trong chương trình đào tạo Y sỹ YHCT gồm 2 hoặc 3 phần sau đây:

+ Giảng dạy lý thuyết

+ Thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường

+ Thực tập tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng

3.1- Giảng dạy lý thuyết:

Thực hiện tại các lớp học của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, các trường cần cung cấp đầy đủ giáo trình môn học cho học sinh, các phương tiện, đồ dùng dạy học cho Thày và Trò, các giáo viên giảng dạy môn học cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện lượng giá, đánh giá theo các quy định cho từng môn học.

- Môn học Bệnh học Y học hiện đại bao gồm các bệnh về Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản - Phụ khoa, Truyền nhiễm và các bệnh chuyên khoa. Số tiết của từng phần được quy định cụ thể trong chương trình chi tiết. Ngoài phần lý thuyết học tại trường, học sinh phải được thực tập lâm sàng tại các khoa tương ứng tại Bệnh viện. Học sinh học xong các môn học này có khả năng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc những bệnh thường gặp (ở trình độ trung học) bằng Y học hiện đại, tạo khả năng cho học sinh có thể kết hợp Y học hiện đại và YHCT.

- Môn Bệnh học Y học cổ truyền bao gồm các bệnh về Nội, Ngoại, Phụ-Sản, Nhi, Tuyền nhiễm và Ngũ quan. Số tiết học của từng phần bệnh học YHCT được quy định cụ thể trong Chương trình chi tiết. Cùng với việc học lý thuyết tại trường, học sinh phải được thực hành lâm sàng tại các Bệnh viện/ Khoa YHCT theo từng phần tương ứng. Học sinh vận dụng những kiến thức chung về YHCT để chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường bằng YHCT.

3.2- Thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường:

Với các môn học có phần thực tập tại phòng thực hành của nhà trường, các trường tổ chức để học sinh được thực tập đúng khối lượng thời gian và nội dung đã quy định. Có thể phân chia lớp học thành các nhóm nhỏ để học sinh được trực tiếp thực hiện các nội dung thực hành. Để đảm bảo chất lượng thực tập của học sinh, các trường cần xây dựng và hoàn thiện các phòng thực hành, xưởng bào chế, quâỳ thuốc YHCT.... Trong trường hợp nhà trường chưa đủ các phòng thực hành theo các môn học (thực hành Đông dược, Bào chế Đông dược...) nhà trường có thể liên hệ với các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế để tạo ra các cơ sở thực tập cho học sinh. Học sinh được đánh gía kết qủa thực tập bằng điểm hệ số 1 hoặc hệ số 2 và được tính vào điểm tổng kết môn học.

3.3- Thực tập tại Bệnh viện:

- Thời gian:

Tổng số thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là 900 giờ, được bố trí vào các buổi sáng của Học kỳ I năm thứ Nhất (5 tuần), Học kỳ II năm thứ Nhất (12 tuần), Học kỳ I năm thứ Hai (15 tuần) và Học kỳ II năm thứ Hai (13 tuần).

- Địa điểm:

+ Phần Bệnh học Y học hiện đại thực tập tại các khoa của Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc trung ương.

+ Phần YHCT thực tập tại các khoa YHCT của Bệnh viện đa khoa hoặc tại các Viện, Bệnh viện chuyên khoa YHCT tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương.

- Nội dung:

+ Nội dung chủ yếu của thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là thực hành kỹ năng phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường bằng YHCT và Y học hiện đại, kết hợp YHCT và Y học hiện đại trong khám, chữa bệnh.

+ Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người thân nhân người bệnh

+ Phụ tá các Bác sỹ thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

+ Tham gia trực tại Bệnh viện

+ Ghi chép, sắp xếp hồ sơ, sổ sách, thuốc, dụng cụ tại khoa- phòng thực tập.

Phần thực tập lâm sàng tại các Bệnh viện là phần quan trọng nhất trong chương trình đào tạo Y sỹ YHCT nhằm hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho người Y sỹ YHCT.

Mỗi phần thực tập lâm sàng tại Bệnh viện được bố trí thành một môn học riêng thể hiện bằng hệ số môn học, xếp loại môn học (môn thi- môn kiểm tra).

Thời gian thực tập tại Bệnh viện của mỗi phần được bố trí tương ứng với thời điểm các môn học chuyên môn để học sinh thực hành và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế lâm sàng.

- Tổ chức thực tập:

Căn cứ vào khối lượng thời gian, nội dung thực tập đã phân bổ theo từng học kỳ và tình hình thực tế của các cơ sở thực tập của trường và địa phương, Hiệu trưởng nhà trường bố trí các lớp học sinh thành từng nhóm (không quá 15 học sinh), quy định thời gian thực tập tại mỗi cơ sở thực hành để học sinh có thể luân phiên thực tập ở các cơ sở nhằm hoàn thiện năng lực nghề nghiệp toàn diện của học sinh. Tại mỗi cơ sở thực tập hoặc mỗi đợt thực tập, Hiệu trưởng quy định chỉ tiêu thực hành cho học sinh cần phải thực hiện.

Trong thời gian học sinh thực tập tại bệnh viện phải có giáo viên của nhà trường hoặc giáo viên thỉnh giảng trực tiếp hướng dẫn học sinh.

- Đánh giá:

+ Kiểm tra thường xuyên: Mỗi tuần thực tập tại Bệnh viện được đánh giá bằng một một điểm hệ số 1.

+ Kiểm tra định kỳ: Kết thúc mỗi phần trong môn học được đánh giá bằng một điểm hệ số 2.

Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ là một bài thi thực hành (khám bệnh, lập và ghi chép bệnh án, kỹ thuật chăm sóc người bệnh....)

+ Đánh giá kết thúc:

Thực hiện theo quy định môn thi/môn kiểm tra và hệ số môn học đã được ghi trong Chương trình khung. Điểm thi hoặc kiểm tra kết thúc môn học là điểm của bài kiểm tra thực hành (thực hiện một hay một số quy trình kỹ thuật trong khám, điều trị, chăm sóc người bệnh...), kết hợp với điểm hoàn thành các chỉ tiêu thực hành và điểm kiểm tra sổ thực tập của học sinh.

3.4- Thực tập tại cộng đồng:

Thời gian thực tập tại cộng đồng là 2 tuần (80 giờ) thực hiện vào cuối học kỳ I năm thứ Hai và được xác định là một môn học kiểm tra có hệ số 2.

Địa điểm thực tập cộng đồng tại các Trạm y tế xã và cộng đồng dân cư trong xã.

Nội dung thực tập tại cộng đồng là vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học tại nhà trường vào thực tế chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng, tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã bằng Y học cổ truyền.

Ngay từ đầu khoá học, nhà trường cần xác định các địa điểm học sinh sẽ đến thực tập. Căn cứ vào mục tiêu học tập toàn khoá, Hiệu trưởng các trường xác định mục tiêu, nội dung học tập, chỉ tiêu thực hành tại cộng đồng, phân công giáo viên của trường, bồi dưỡng giáo viên kiêm chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần... và lập kế hoạch cụ thể cho mỗi đợt thực tập tại cộng đồng cho các khoá đào tạo.

Học sinh thực tập tại cộng đồng nhất thiết phải có giáo viên nhà trường hoặc kết hợp với giáo viên kiêm chức để hướng dẫn, quản lý, đánh giá học sinh. Không được "khoán trắng" công việc hướng dẫn học sinh cho Cán bộ y tế xã.

Trong thời gian thực tập tại cộng đồng, mỗi tuần học sinh làm một bài kiểm tra thực hành (kiểm tra định kỳ - hệ số 2). Cuối đợt thực tập, mỗi học sinh làm một báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thực tập, kết quả hoàn thành các chỉ tiêu thực tập và trình sổ thực tập. Giáo viên nhà trường kết hợp với giáo viên kiêm chức đánh giá kết quả thực tập và cho điểm kết thúc môn học (hệ số 3).

4- Thực tập tốt nghiệp:

- Thời gian: 8 Tuần vào cuối học kỳ II của năm thứ Hai

Học sinh thực tập cả ngày tại cơ sở thực tập

- Địa điểm:

+ Trạm y tế xã/ phường: 2 tuần

+ Bệnh viện thuộc Trung tâm y tế huyện: 2tuần

+ Khoa/ Bệnh viện YHCT tỉnh, trung ương: 4 tuần

- Tổ chức thực tập: Hiệu trưởng nhà trường quyết định địa điểm, thời gian thực tập tại mỗi địa điểm, nội dung và chỉ tiêu thực hành của học sinh trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Nội dung:

Học sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Y sỹ Y học cổ truyền dưới sự hướng dẫn cuả giáo viên nhà trường và giáo viên kiêm chức.

- Đánh giá:

+ Kiểm tra định kỳ: Kết thúc thời gian thực tập tại tuyến xã, tuyến huyện và tuyến tỉnh (hoặc trung ương) học sinh làm một bài kiểm tra thực hành (hệ số 2).

+ Thi kết thúc môn học: Cuối đợt thực tập tốt nghiệp mỗi học sinh thực hiện một bài thi thực hành và trình bày một tiểu luận .

Nội dung kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học do Hiệu trưởng quy định.

Điểm thực tập tốt nghiệp được tính như một môn thi (hệ số môn học là 4) và là một trong những điều kiện xét dự thi tốt nghiệp.

5- Thi tốt nghiệp:

- Thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp: 4 tuần

- Môn thi tốt nghiệp:

+ Môn thi Lý thuyết tổng hợp:

Thi viết, thời gian làm bài 150 -180 phút

Sử dụng câu hỏi thi truyền thống kết hợp với câu hỏi thi trắc nghiệm

Nội dung đề thi: tổng hợp các môn chuyên môn.

+ Môn thi thực hành nghề nghiệp:

Thí sinh làm bệnh án YHCT và thực hiện một hay một số quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (do Hiệu trưởng trường quyết định).

- Hội đồng thi tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo.

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền. Trong quá trình thực hiện khoá học, Hiệu trưởng các trường cần căn cứ vào các quy chế đào tạo trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế để vận dụng vào nhà trường cho phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu và chất lượng đào tạo.

Những ý kiến góp ý và đề nghị của các trường xin gửi về Vụ Khoa học đào tạo - Bộ Y tế, Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - Bộ Giáo dục & Đào tạo để nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết.

VỤ KHOA HỌC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 172/2003/QĐ-BYT ban hành Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo y sĩ y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85