Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1687/2007/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 1687/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/2007/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC CÁC XÃ CỦA HUYỆN TRẠM TẤU VÀ MÙ CANG CHẢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về dự toán thu chi Ngân sách địa phương và phân bổ Ngân sách cấp tỉnh năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 803/STC-KH&QLNS ngày 10/9/2007 về việc qui định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc thuộc các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; ý kiến của các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh đang học Trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc các xã của 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải như sau:

- Mức hỗ trợ: 90.000 đồng/1 học sinh/ tháng (Chín mươi nghìn đồng/1 học sinh/ tháng) tương đương với 15kg gạo.

- Thời gian hưởng: 9 tháng (Chín tháng)/ 1 năm thực hiện từ năm học 2007-2008.

- Nguồn kinh phí: Bố trí trong kinh phí sự nghiệp Giáo dục Đào tạo đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải lập hồ sơ, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định để các cơ quan chức năng bố trí vào nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục Đào tạo trong dự toán giao hàng năm, cấp phát và thanh, quyết toán theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 256/2003/QĐ-UBND ngày 22/8/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1687/2007/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49