Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 166-CT năm 1983 đổi tên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Số hiệu: 166-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 22/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1983 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THUỘC BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Đổi tên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thành trường cán bộ quản lý đại học và trung học chuyên nghiệp.

Trường có nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong toàn ngành, bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khoa, trưởng, phó phòng và cán bộ nghiệp vụ.

Điều 2.- Trường cán bộ quản lý đại học và trung học chuyên nghiệp có cơ sở chính đặt tại Hà Nội và một phân hiệu đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên cơ sở sẵn có và biên chế được điều chỉnh từ các tổ chức thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

Điều 3.-  Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước , chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Tố Hữu

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 166-CT năm 1983 đổi tên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status