Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163-CT năm 1983 về việc đưa công tác đào tạo ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 163-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 20/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1983 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẢNG CAO CẤP NGUYỄN ÁI QUỐC VÀO QUY CHẾ ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư số 54- CT/TƯ ngày 2 tháng 10 năm 1978 về nhiệm vụ của trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn mới và số 06-CT/TƯ  ngày 5-8-1982 về công tác đào tạo cán bộ lý luận ở Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ;
Xét sự cần thiết chính quy hoá bằng thể chế Nhà nước đối với công tác đào tạo ở hệ thống trường Đảng;
Theo đề nghị của của Giám đốc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-  Đưa hệ đào tạo cơ bản và hệ đào tạo cán bộ lý luận ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học.

Điều 2.-  Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, kế hoạch học tập , thực hiện đúng theo các quy định mà Ban Bí thư trung ương Đảng đã đề ra cho trường.

Ngoài các chế độ do Ban Bí thư quy định , nhà trường được vận dụng các chính sách, chế độ mà Nhà nước đã ban hành đối với nhiệm vụ đào tạo bậc đại học và trên đại học.

Điều 3.- Giám đốc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc , Bộ trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước , thủ trưởng các Bộ, các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Tố Hữu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163-CT năm 1983 về việc đưa công tác đào tạo ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status