Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 158/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 158/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI, OLYMPIC QUỐC GIA, OLYMPIC QUỐC TẾ, KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA VÀ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9422/CTCT ngày 18 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng khen thưởng:

1. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi kỹ năng nghề quốc tế.

2. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic khu vực quốc tế các môn học và thi kỹ năng nghề khu vực quốc tế.

3. Học sinh đang học ở các trường trung học phổ thông đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

4. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng) trong các kỳ thi Olympic quốc gia các môn học và thi kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 2.

1. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này được khen thưởng như sau:

a) Huy chương Vàng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 15.000.000 đ.

b) Huy chương Bạc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 10.000.000 đồng.

c) Huy chương Đồng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 7.000.000 đồng.

d) Giải Khuyến khích được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 3.000.000 đồng.

2. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Huy chương Vàng: 10.000.000 đồng.

b) Huy chương Bạc: 7.000.000 đồng.

c) Huy chương Đồng: 3.000.000 đồng.

d) Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng.

3. Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Giải Nhất: 1.000.000 đồng.

b) Giải Nhì: 700.000 đồng.

c) Giải Ba: 400.000 đồng.

4. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Giải Nhất: 600.000 đồng.

b) Giải Nhì: 400.000 đồng.

c) Giải Ba: 200.000 đồng.

Điều 3.

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí khen thưởng quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Riêng kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng trong năm 2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào thực tế và quy định tại Quyết định này, lập dự toán gửi Bộ Tài chính để cấp bổ sung ngân sách năm 2002.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm việc khen thưởng đối với học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm việc khen thưởng đối với học sinh các cơ sở dạy nghề.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 158/2002/QD-TTg

Hanoi, November 15, 2002

 

DECISION

PRESCRIBING THE REWARD REGIME FOR PUPILS AND STUDENTS WINNING PRIZES IN TALENTED PUPILS  AND STUDENTS CONTESTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL OLYMPIADS, NATIONAL AND INTERNATIONAL JOB SKILLS CONTESTS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 2, 1998 Education Law;
Pursuant to the Government
s Decree No. 43/ND-CP of August 30. 2000 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Education Law;
At the proposal of the Minister of Education and Training in Report No. 9422/CTCT of October 18, 2002,

DECIDES:

Article 1.- Rewarded subjects:

1/ Pupils and students currently learning at senior secondary schools, universities, colleges, vocational intermediate schools and job-training establishments, who win gold, silver or bronze medals or consolation prizes at international olympiads in study subjects and international job skills contests.

2. Pupils and students currently learning at senior secondary schools, universities, colleges, vocational intermediate schools and job-training establishments, who win gold, silver or bronze medals or consolation prizes at regional international olympiads in study subjects and regional international job skills contests.

3. Pupils currently learning at senior secondary schools, who win the first, second or third prizes at national talented pupils contests.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113