Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Số hiệu: 1539/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 12/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 898/TTr-SGDĐT ngày 06/8/2015 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định như sau:

1. Ngày tựu trường, khai giảng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX):

* Tựu trường: Ngày 17/8/2015.

* Tổ chức Khai giảng vào tuần cuối tháng 8/2015 và tuần đầu tháng 9/2015; khuyến khích các nhà trường tổ chức khai giảng vào “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” - ngày 05/9/2015.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II:

* Ngày bắt đầu học kỳ I của các cấp học: Ngày 24/8/2015.

* Ngày kết thúc học kỳ I:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 31/12/2015.

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 09/01/2016.

* Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 04/01/2016.

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 11/01/2016.

* Ngày kết thúc học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 13/5/2016.

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 21/5/2016.

3. Ngày kết thúc năm học của các cấp học: Ngày 28/5/2016.

4. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia, xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi THPT quốc gia:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên THPT: Ngày 20, 21/10/2015.

+ Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12: Ngày 22/3/2016.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 06, 07 và 08/01/2016.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 01/6/2016.

- Thi THPT quốc gia năm 2016: Thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017: Hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày, nhiều nhất là 10 ngày (kể cả ngày nghỉ bù thứ Bảy và Chủ nhật). Lịch cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

7. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP
7,

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19