Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1511/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 43/TTr-SGDĐT ngày 29/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

1. Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 01/9/2020 (thứ Ba).

2. Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).

3. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 07/9/2020 (thứ Hai).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

4.1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 16/01/2021).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2021 dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT.

4.2. Đối với giáo dục thường xuyên: Có 32 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (bao gồm 16 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 16/01/2021).

- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021 (bao gồm 16 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2021 dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT.

5. Ngày kết thúc năm học: Trước 31/5/2021.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 15/6/2021.

7. Thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

9. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tất cả các cấp học: Theo hướng dẫn riêng của UBND tỉnh.

11. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

12. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD&ĐT (B/cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, NC, TT TT.
+ Lưu: VT, KGVX.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217