Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/2002/QĐ-UB thành lập trường dân lập đào tạo nghề Formach thuộc Công ty cổ phần Formach do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 148/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG DÂN LẬP ĐÀO TẠO NGHỀ FORMACH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND,
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề;
Căn cư Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXM ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn việc thành lập việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sát nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 3555/LĐTBXH-TCDN ngày 18/10/2002 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc đồng ý thoả thuận về nguyên tắc việc thành lập trường Dân lập đào tạo nghề Formach thuộc Công ty cổ phần Formach;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1- Thành lập trường Dân lập đào tào nghề Formach thuộc công ty cổ phần Formach;

+ Trụ sở chính của trường: Đặt tại số 61, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Số điện thoại: 048689456;

+ Cơ sở 2: Khu văn phòng Công ty cổ phần Formach - Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

- Số điện thoại: 04.6810094

1. Trường dân lập đào tạo nghề Formach là cơ sỏ dạy nghề dân lập, trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước; Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nguồn ngân sách của nhà nước; Tự quản lý, điều hành theo quy đinh của pháp luật, phù hợp với mục tiêu tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình, có tư cách pháp nhân; Được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại; Được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2. Trường dân lập đào tạo nghề Formach có chức năng, nhiệm vụ mở các lớp đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội theo đúng với chương trình đào tạo dạy nghề do Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định, cụ thể trường đào tạo và dạy các nghề:

3.1- Sửa chữa điện, điện tử dân dụng;

3.2- Sửa chữa ô tô, sửa chữa và lắp rắp xe găn mắy;

3.3- Kỹ thuật săt: Gò - hàn;

3.4- Gia công cắt gọt kim loại; nguội chế tạo; kỹ thuật xây dựng;

3.5- May công nghiệp;

3.6- Tin học văn phòng;

3.7- Đào tạo công nhân lái cẩu, cần trục;

3.8- Liên kết với các cơ sở lái xe được nhà nước cho phếp mở lớp đào tạo lái xe ôtô và các phương tiện vận tải giao thông khác.

+ Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các khoản chi cho nhiệm vụ dạy và học tập của trường được chi từ nguồn thi học phí và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Mức thu học phí học phí theo quy định hiện hành của nhà nước và của ngành.

Điều 2: Trường Dân lập đào tạo nghề Formach, chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty cổ phần Formach, hoạt động tuân thủ theo đúng điều lệ hoạt động của Trường và chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội và của Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Formach, Hiệu trưởng trường dân lập đào tạo nghề Formach và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội có liên quan thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/2002/QĐ-UB thành lập trường dân lập đào tạo nghề Formach thuộc Công ty cổ phần Formach do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41