Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Số hiệu: 147-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 12/12/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1983 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết số 12-TƯ ngày 11-1-1979 của Bộ Chính trị Chấp hành trung ương Đảng về cải cách giáo dục.
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 04-7-1981;
Xét đề nghị của bộ trưởng các Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp; Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương để giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng về cải cách giáo dục, cụ thể là:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước.

2. Đôn đốc các ngành có liên quan nghiên cứu và ban hành, hoặc trình Hội đồng bộ trưởng ban hành những chính sách, chế độ cần thiết để thực hiện cải cách giáo dục.

3. Hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai công tác cải cách giáo dục.

4. Vận động và tổ chức nhân dân tham gia công tác cải cách giáo dục.

Điều 2. -  Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do đồng chí Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng làm chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Võ Nguyên Giáp, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Phó chủ tịch

2. Nguyễn Đình Tứ, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp

3. Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục

4. Hồng Long, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề

5. Vũ Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

6. Vũ Mão, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

7. Đặng Quốc Bảo, Phó trưởng ban Ban khoa giáo trung ương

8. Nguyên Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam

9. Đào Văn Tập, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội

10. Hoàng Xuân Tùy, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp

11. Lương Ngọc Toản, Thứ trưởng Bộ Giáo dục

12. Nguyễn Xuân Tài, Tổng cục phó Tổng cục Dạy nghề.

Ban Thư ký của Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương gồm các đồng chí:

1. Hoàng Xuân Tùy, trưởng ban

2. Lương Ngọc Toản

3. Nguyễn Xuân Tài.

Ban Thư ký của Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương có  một số chuyên viên là cán bộ biệt phái của các ngành giúp việc.

Kinh phí và phương tiện làm việc của Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Văn phòng Hội đồng bộ trưởng dự trù hàng năm.

Điều 3. – Tùy theo sự cần thiết của từng phiên họp, Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương có thể mời đại diện các ngành, các đoàn thể có liên quan dự họp.

Điều 4. – Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng, chủ nhiệm các Ủy ban  Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và các đồng chí thành viên Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành: những văn bản đã ban hành trước đây về vấn đề này nay không còn giá trị.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ủy ban Cải cách giáo dục trung ương do Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160