Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2015 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 1446/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Quang Nhất
Ngày ban hành: 07/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 - 11 - 2003;

Căn cứ Quyết định số: 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số: 253/TTr-SGDĐT, ngày 04/8/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

Ngày

Mầm non

Tiểu học

THCS, THPT

GDTX

Ngày tựu trường

31/8/2015

31/8/2015

31/8/2015

31/8/2015

Ngày khai giảng

05/9/2015

05/9/2015

05/9/2015

05/9/2015

Ngày bắt đầu năm học

07/9/2015

07/9/2015

07/9/2015

07/9/2015

Ngày kết thúc học kỳ I

08/01/2016

10/01/2016

15/01/2016

15/01/2016

Ngày nghỉ cuối học kỳ I

 

11/01/2016

16/01/2016

16/01/2016

Ngày bắt đầu học kỳ II

08/01/2016

12/01/2016

18/01/2016

18/01/2016

Thi chọn HSG Quốc gia lớp 12 năm 2016

 

 

06, 07 và 08/01/2016

 

Nghỉ Tết Nguyên đán

05/02 đến 14/02/2016

01/02 đến 14/02/2016

05/02 đến 14/02/2016

05/02 đến 14/02/2016

Ngày kết thúc học kỳ II

25/5/2016

22/5/2016

25/5/2016

25/5/2016

Xét tốt nghiệp lớp 5 và lớp 9

 

25/5/2016

28/5/2016

 

Tổng kết năm học

29-31/5/2016

30-31/5/2016

29-31/5/2016

29-31/5/2016

Thi THPT Quốc gia năm 2016

 

 

Bộ GDĐT sẽ hướng dẫn riêng

 

Thi tuyển (xét tuyển) vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10

 

Từ 20/6 đến 31/7/2016

Từ 20/6 đến 31/7/2016

 

(Riêng các ngày nghỉ lễ trong năm, UBND Tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ GDĐT;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTCB, VX(3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2015 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199