Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1441/QĐ-UBND thời gian năm học giáo dục mầm non giáo dục phổ thông Lâm Đồng 2016 2017

Số hiệu: 1441/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1822/TTr-SGDĐT ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày tựu trường và ngày khai giảng:

a) Các bậc: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) tựu trường vào ngày 22/8/2016; khai giảng vào ngày 05/9/2016.

b) Giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 05/9/2016, khai giảng vào ngày 12/9/2016.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ (tính cả thời gian nghỉ lễ, tết và tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chủ điểm):

a) Học kỳ I:

- Các bậc: Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT: Bắt đầu từ ngày 22/8/2016, kết thúc trước ngày 01/01/2017;

- Giáo dục thường xuyên: Bắt đầu từ ngày 05/9/2016, kết thúc trước ngày 01/01/2017;

b) Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 02/01/2017, kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017.

3. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

4. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh: Lớp 12 vào tháng 02/2017, lp 9 vào tháng 3/2017; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2017.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp bậc phổ thông năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, từ thứ Tư, ngày 25/01/2017 (tức là ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 (tức là ngày 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

7. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh các nội dung theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày .

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày 01/07/2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.634

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!