Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1423/QĐ-UBND 2019 Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Yên Bái

Số hiệu: 1423/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 06/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 147/TTr-SGDĐT ngày 06/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái cụ th như sau:

1. Tựu trường: Sớm nhất ngày 15/8/2019.

2. Khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2019.

3. Bắt đầu và kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: 18 tuần thực học, từ ngày 05/9/2019 đến ngày 03/01/2020.

- Giáo dục trung học: 19 tuần thực học, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 04/01/2020.

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần thực học, từ ngày 05/9/2019 đến ngày 04/01/2020.

4. Bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: 17 tuần thực học, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/5/2020.

- Giáo dục trung học: 18 tuần thực học, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020.

- Giáo dục thường xuyên: 17 tuần thực học, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020.

Các đơn vị chủ động bố trí thời gian cho các hoạt động khác, công tác ôn tập, ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh, sơ kết, tổng kết, đảm bảo chế độ nghhè của nhà giáo theo quy định; bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiến độ thời gian. Không tổ chức hoạt động dạy và học vào các ngày nghỉ lễ, tết.

5. Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2020.

6. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Cấp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30/3/2020; cấp trung học phổ thông hoàn thành trước ngày 30/9/2019, thi chọn đội tuyển trung học phổ thông dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: Hoàn thành trước ngày 30/5/2020. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 27/5/2020.

8. Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020, thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2020-2021: Hoàn thành trước ngày 30/7/2020.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán: (14 ngày) Từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tý).

11. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong năm: Thực hiện theo Luật Lao động và sự hoán đi ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

- Báo cáo nhanh sau tựu trường và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới: Tình hình chuẩn bị năm học mới, kế hoạch khai giảng, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp và huy động số lượng học sinh ra lp trước ngày 30/8/2019.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 trước ngày 15/9/2019.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 trước ngày 20/01/2020.

- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 trước ngày 21/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, Phó CT UBND t
nh (VX);
- Chánh, Phó CVP UBND t
nh (NC);
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu
: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1423/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161