Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1325/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1325/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

2. Trường Đại học Xây dựng;

3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

4. Trường Đại học Hà Nội;

5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

7. Trường Đại học Ngoại thương;

8. Trường Đại học Thương mại;

9. Trường Đại học Giao thông Vận tải;

10. Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

11. Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp;

12. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

13. Viện Đại học Mở Hà Nội;

14. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội;

15. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

16. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

17. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên;

18. Trường Đại học Tây Bắc

19. Trường Đại học Vinh;

20. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

21. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

22. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

23. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh;

24. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh;

25. Trường Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 2) thành phố Hồ Chí Minh;

26. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh;

27. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;

28. Trường Đại học Việt Đức;

29. Trường Đại học Cần Thơ

30. Trường Đại học Tây Nguyên;

31. Trường Đại học Đồng Tháp;

32. Trường Đại học Quy Nhơn;

33. Trường Đại học Nha Trang;

34. Trường Đại học Đà Lạt;

35. Đại học Thái Nguyên;

36. Đại học Huế;

37. Đại học Đà Nẵng;

38. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;

39. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;

40. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang;

41. Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh;

42. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

43. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang;

44. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh;

45. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc;

46. Trường Hữu nghị T78;

47. Trường Hữu nghị 80;

48. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học;

49. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực;

50. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 27/07/2010 về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.216

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!