Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2012

Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 18/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN ĐỔI TOÀN BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ - TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 “Qui định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015” của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách “Ưu tiên thành lập và xây dựng mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng nông thôn, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn, các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và các xã, phường có mức sống thấp của thành phố, thị xã”;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT - BGD ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/NQ - HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chuyển đổi 193 trường mầm non bán công sang công lập (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sau khi chuyển thành trường công lập, cơ chế quản lý các nhà trường thực hiện theo Nghị định số 43/NĐ - CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Do Nhà nước quản lý.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đảm bảo số biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tuyển dụng vào biên chế nhà nước, hàng năm tuyển dụng bổ sung đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm. Việc tuyển dụng vào biên chế đối với giáo viên mầm non sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp khi toàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi.

3. Kinh phí thực hiện chuyển đổi:

- Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế: hỗ trợ chi thường xuyên; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; hỗ trợ giáo viên ngoài biên chế của các trường mầm non được chuyển đổi sang loại hình trường công lập đi học nâng chuẩn 10.000đ/ngày.

- Nâng mức trợ cấp cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế của các trường mầm non bán công được chuyển đổi sang loại hình trường công lập có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo qui định tại Điều lệ trường mầm non từ 75% lên 100% mức lương khởi điểm theo trình độ đào tạo.

- Mức thu học phí áp dụng theo Quyết định số 15/2010/QĐ - UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Được huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2012. Các văn bản trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP NĂM 2012
(Kèm theo Quyết số định số: 13/2012/QĐ - UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT

HUYỆN, TP, TX

TRƯỜNG MẦM NON

GHI CHÚ

1

Tứ Kỳ

Cộng Lạc

 

2

 

Quảng Nghiệp

 

3

 

Quang Phục

 

4

 

Tứ Xuyên

 

5

 

Đại Hợp

 

6

 

Văn Tố

 

7

 

Minh Đức A

 

8

 

Minh Đức B

 

9

 

Ngọc Kỳ

 

10

 

Đại Đồng

 

11

 

Nguyên Giáp

 

12

 

Tái Sơn

 

13

 

Kỳ Sơn

 

14

 

Hưng Đạo

 

15

 

Thị trấn Tứ Kỳ

 

16

 

Hoa Sen

 

17

 

Ngọc Sơn

 

18

 

Tân Kỳ

 

19

Ninh Giang

Thị trấn Ninh Giang

 

20

 

Hiệp Lực

 

21

 

Đồng Tâm

 

22

 

Vĩnh Hoà

 

23

 

Ninh Thành

 

24

 

Tân Hương

 

25

 

Nghĩa An

 

26

 

Quyết Thắng

 

27

 

Ứng Hoè

 

28

 

An Đức

 

29

 

Tân Quang

 

30

 

Văn Hội

 

31

 

Hưng Thái

 

32

 

Tân Phong

 

33

 

Kiến Quốc

 

34

 

Hồng Phong

 

35

 

Hồng Thái

 

36

 

Hồng Dụ

 

37

Thanh Miện

Thanh Giang

 

38

 

Chi Nam

 

39

 

Chi Bắc

 

40

 

Ngũ Hùng

 

41

 

Cao Thắng

 

42

 

Tứ Cường

 

43

 

Lê Hồng

 

44

 

Đoàn Tùng

 

45

 

Thanh Tùng

 

46

 

Phạm Kha

 

47

 

Lam Sơn

 

48

 

Hoa Sen

 

49

 

Thị trấn Thanh Miện

 

50

Bình Giang

Tráng Liệt

 

51

 

Kẻ Sặt

 

52

 

Tân Hồng

 

53

 

Hưng Thịnh

 

54

 

Thúc Kháng

 

55

 

Thái Học

 

56

 

Tân Việt

 

57

 

Long Xuyên

 

58

 

Vĩnh Hồng

 

59

 

Vĩnh Tuy

 

60

 

Nhân Quyền

 

61

 

Bình Minh

 

62

Kim Thành

Kim Tân

 

63

 

Kim Đính

 

64

 

Thượng Vũ

 

65

 

Đồng Gia

 

66

 

Cộng Hoà

 

67

 

Bình Dân

 

68

 

Tuấn Hưng

 

69

 

Việt Hưng

 

70

 

Phú Thái

 

71

 

Kim Xuyên

 

72

 

Cổ Dũng

 

73

 

Kim Anh

 

74

 

Phúc Thành

 

75

 

Cẩm La

 

76

Thanh Hà

Hợp Đức

 

77

 

Thanh Bính

 

78

 

Trường Thành

 

79

 

Thanh Thuỷ

 

80

 

Thanh Sơn

 

81

 

Thanh Xá

 

82

 

Thị trấn Thanh Hà

 

83

 

Quyết Thắng

 

84

 

Tiền Tiến 1

 

85

 

Thanh Hải

 

86

 

Tân An

 

87

 

Phượng Hoàng

 

88

 

Tân Việt

 

89

 

Hồng Lạc

 

90

 

Việt Hồng

 

91

 

Liên Mạc

 

92

 

Cẩm Chế

 

93

 

Tiền Tiến 2

 

94

Gia Lộc

Gia Hoà

 

95

 

Gia Khánh

 

96

 

Gia Lương

 

97

 

Gia Tân

 

98

 

Gia Xuyên

 

99

 

Hoàng Diệu

 

10

 

Hồng Hưng

 

101

 

Liên Hồng

 

102

 

Nhật Tân

 

103

 

Phương Hưng

 

104

 

Quang Minh

 

105

 

Thị trấn Gia Lộc

 

106

 

Thống Nhất

 

107

 

Toàn Thắng

 

108

 

Trùng Khánh

 

109

 

Yết Kiêu

 

110

 

Hoa Hồng

 

111

Kinh Môn

Hiệp An

 

112

 

Thị trấn Kinh Môn

 

113

 

Hiến Thành

 

114

 

Minh Hoà

 

115

 

An Phụ

 

116

 

Thượng Quận

 

117

 

Hiệp Hoà

 

118

 

Lạc Long

 

119

 

Thăng Long

 

120

 

Lê Ninh

 

121

 

Thất Hùng

 

122

 

Phạm Mệnh

 

123

 

An Sinh

 

124

 

Hiệp Sơn

 

125

 

Phú Thứ

 

126

 

Duy Tân

 

127

 

Minh Tân

 

128

 

Minh Tân 1

 

129

Nam Sách

Thanh Quang

 

130

 

Nam Trung

 

131

 

Phú Điền

 

132

 

Đồng Lạc

 

133

 

Thị trấn Nam Sách

 

134

 

Nam Hồng

 

135

 

An Lâm

 

136

 

Hương Bưởi

 

137

 

Hợp Tiến

 

138

 

Hiệp Cát

 

139

 

An Bình

 

140

 

Quốc Tuấn

 

141

 

Nam Hưng

 

142

 

Mạc Thị Bưởi

 

143

Cẩm Giàng

Thạch Lỗi

 

144

 

Đức Chính

 

145

 

Cao An

 

146

 

Cẩm Phúc

 

147

 

Ngọc Liên

 

148

 

Cẩm Vũ

 

149

 

Cẩm Hoàng

 

150

 

Cẩm Hưng

 

151

 

Tân Trường

 

152

 

Thị Trấn Cẩm Giàng

 

153

 

Thị Trấn Lai Cách

 

154

 

Cẩm Điền

 

155

 

Cẩm Sơn

 

156

Chí Linh

Đồng Lạc

 

157

 

Tân Dân

 

158

 

Thái Học

 

159

 

An Lạc

 

160

 

Chí Minh

 

161

 

Văn An

 

162

 

Cổ Thành

 

163

 

Phả Lại

 

164

 

Nhiệt Điện

 

165

 

Cộng Hoà

 

166

 

Hoàng Tân

 

167

 

Hoàng Tiến

 

168

 

Bến Tắm

 

169

 

Sao Đỏ

 

170

 

Sao Mai

 

171

Thành phố
Hải Dương

An Châu

 

172

 

Ái Quốc

 

173

 

Hương Sen

 

174

 

Bình Hàn

 

175

 

Cẩm Thượng

 

176

 

Hải Tân

 

177

 

Lê Thanh Nghị

 

178

 

Ngọc Châu

 

179

 

Phú Lương

 

180

 

Nguyễn Trãi

 

181

 

Nhị Châu

 

182

 

Bình Minh

 

183

 

Hoa Sứ

 

184

 

Quang Trung

 

185

 

Tân Bình

 

186

 

Tân Hưng

 

187

 

Thạch Khôi

 

188

 

Thanh Bình

 

189

 

Thượng Đạt

 

190

 

Trần Hưng Đạo

 

191

 

Trần Phú

 

192

 

Tứ Minh

 

193

 

Việt Hoà

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2012/QĐ-UBND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.531
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177