Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1263/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Hà Thị Lãm
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1263/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 9 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ, LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục – Đào tạo tại Tờ trình số 30/TT-SGDDT ngày 21/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở (THCS), lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2008-2009, như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS công lập: Thực hiện theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

- Áp dụng phương thức thi tuyển vào lớp 10 THPT trên phạm vi toàn tỉnh theo quy chế tuyển sinh THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba về văn hoá trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức được tuyển thẳng vào trường THPT nơi cư trú

- Trường THPT Chuyên chỉ tổ chức thi môn chuyên và sử dụng kết quả điểm thi môn văn, toán của kỳ thi vào lớp 10 THPT.

- Các trường THPT ngoài công lập, các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề; các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có hệ Bổ túc Trung học phổ thông: được lựa chọn một trong các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Giám đốc sở, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo TB, Đài PTTHTB;
- Lưu: VT, VX, TH. (2)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Lãm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 09/05/2008 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở, lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2008-2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!