Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 1113/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013- 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 767/TTr-SGDĐT ngày 01/7/2013 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng:

* Ngày tựu trường:

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX):  Ngày 15/8/2013.

* Ngày khai giảng của các cấp học:  Ngày 05/9/2013.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II:

* Ngày bắt đầu học kỳ I của các cấp học: Ngày 19/8/2013.

* Ngày kết thúc học kỳ I:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 20/12/2013.

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX:  Ngày 28/12/2013

* Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 23/12/2013

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX:  Ngày 30/12/2013

* Ngày kết thúc học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 16/5/2014

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX:  Ngày 24/5/2014

3. Ngày kết thúc năm học của các cấp học: Ngày 27/5/2014

4. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi nghề phổ thông:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên THPT:  Ngày 22, 23/10/2013.

+ Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12:  Ngày 25/3/2014.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT: Ngày 02, 03 và 04/01/2014.

- Thi Tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT: Ngày 02, 03 và 04/6/2014.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 05/6/2014.

- Thi nghề phổ thông: Giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho phù hợp với tình hình địa phương.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết:

- Nghỉ lễ, Tết dương lịch theo quy định của pháp luật lao động.

- Nghỉ Tết nguyên đán: 10 ngày (kể cả ngày nghỉ bù thứ Bảy và Chủ nhật), thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

7. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
Phó CHỦ TỊCH thưỜng trỰc
Bùi Đức Long

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93