Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 108/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trương Văn Thu
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Tài chính tại Tờ trình số 1403/LS-GDĐT-TC ngày 02/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí dạy thêm đối với các loại hình dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Bậc THCS và THPT (tính bình quân 1 lớp có 20 học sinh và lớp học được tổ chức theo môn học)

a) Lớp học 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết:

Mức thu tối đa là 50.000đ/tháng /học sinh.

b) Lớp học 2 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết:

Mức thu tối đa là 35.000đ/tháng /học sinh.

c) Riêng lớp 12 học thêm trong năm có tính chất luyện thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng, THCN:

- Mức thu tối đa là 80.000đ/tháng/học sinh đối với lớp học 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết.

- Mức thu tối đa là 60.000đ/tháng/học sinh đối với lớp học 2 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết.

2. Các lớp ôn thi Đại học, Cao Đẳng, THCN do các trường, trung tâm luyện thi có tính chất thời vụ mùa thi: mức thu tối đa là 120.000đ/tháng/học sinh/môn học đối với lớp học 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiết.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này; đồng thời theo dõi, kiểm tra tình hình thu phí dạy thêm, ngăn ngừa việc lợi dụng dạy thêm để thu tiền không chính đáng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 124/2001/QĐ-UB ngày 27/11/2001 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định mức thu phí dạy thêm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 về quy định mức thu học phí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.433

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198