Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-BGDĐT năm 2013 phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 09/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 807/KH-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2011 về việc biên soạn tài liệu, xây dựng danh mục tài liệu tham khảo và xây dựng đội ngũ báo viên cốt cán phục vụ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của các sở giáo dục và đào và các trường sư phạm các tỉnh, thành phố.

Điều 2. Báo cáo viên cốt cán thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo khoản 3, Điều 9, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởmg Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Cục, Vụ, Chương trình, Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ để báo cáo viên cốt cán thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và giám đốc sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN
(Kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 

1. An Giang

 

1

Phan Ngọc Trinh

Sở GD&ĐT An Giang

2

Nguyễn Thị Nga

Sở GD&ĐT An Giang

3

Trịnh Thị Mai Trinh

Trường MN

4

Nguyễn Thị Diễm Lệ

Trường MN

5

Lê Hoàng Tùng

TT GDTX Châu Đốc

6

Lương Đức Nam

TT GDTX Châu Đốc

7

Lê Anh Duy

PTTH Châu Đốc

8

Võ Bá Thảo

Phòng GD&ĐT Long Xuyên

9

Nguyễn Văn Cần

Phòng GD&ĐT Long Xuyên

10

Đặng Hoàng Nam

Trường tiểu học Lê Lợi

11

Trần Phú Quyền

Trường TH Lê Quý Đôn

12

Nguyễn Thanh Tùng

Trường THCS Lý Thường Kiệt

13

Nguyễn Tây Hồ

Trường THCS Lý Thường Kiệt

14

Đặng Hữu Liêm

Trường Đại học An Giang

 

2. Bà Rịa - Vũng Tàu

 

15

Trần Thị Yến

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

16

Phan Sơn Trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Hà Thị Thanh Thuận

Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Võ Thị Ngọc Trúc

HT Trường MN Long Hương, Bà Rịa

19

Sầm Quý Lập

Hiệu trưởng TH Trường Sơn, Bà Rịa

20

Vũ Đình Lăng

GV TH Phan Bội Châu, Bà Rịa

21

Trương Quang Thông

TPT THCS Nguyễn Trãi, Long Điền

22

Nguyễn Văn Thế

THCS Nguyễn Thị Định, Long Điền.

23

Nguyễn Văn Trực

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

24

Phan Ngọc Huỳnh

Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ

25

Lê Văn Tuấn

Trợ lý thanh niên THPT Nguyễn Huệ

26

Phan Thanh Tài

Trường CĐ cộng đồng BR - Vũng Tàu

27

Lê Văn Toàn

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

28

Đỗ Công Trình

TT GDTX-DN-GTVL Châu Đức

29

Lưu Văn Tiến

GVTrung tâm GDTX-HN Vũng Tàu

30

Trần Hoàng Minh

Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đất Đỏ

31

Nguyễn Thiện Thắng

TP Đào tạo trường CĐSP BR - VT

 

3. Bắc Giang

 

32

Nguyễn Đức Hiền

Sở GD&ĐT Bắc Giang

33

Nguyễn .T. Phượng

Sở GD&ĐT Bắc Giang

34

Thị Thủy

Phòng GD- ĐT

35

Hà Đình Sơn

Trường THPT Yên Dũng 2

36

Đỗ Văn Quý

Trường THPT Phương Sơn

37

Nguyễn Thị Hà

Trường TTGDTX-DN Yên Thế

38

Nguyễn Khắc Phúc

Trường TTGDTX-DN Lạng Giang

39

Trần Văn Huân

Trường THCS Minh Đức- Việt Yên

40

Trần Văn Nin

Trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP BG

41

Ng. T. Kim Thơm

Trường TH Xuân Phú - Yên Dũng

42

Lâm Văn Oanh

Trường TH Kiên Lao- Lục Ngạn

43

Thân T. Mỹ Vượng

Trường MN Hoa Sen-TP Bắc Giang

44

Tạ Hương Ly

Trường NM Đa Mai - TP Bắc Giang

 

4. Bắc Kạn

 

45

Đồng Thị Vân Thoa

Sở GD&ĐT Bắc Kạn

46

Nông Thị Nam

Phòng GD&ĐT

47

Vi Thu Trang

Trường THPT Bắc Kạn

48

Ma Thị Thái

Trường PTDT nội trú tỉnh BK

49

Mạc Thị Giang

Trường THCS Dương Quang

50

Nguyễn Thị Thái Hà

Trường THCS Bắc Kạn

51

Trần Thị Thanh Xuyên

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai

52

Đào Thị Phương

Trường TH Sông Cầu

53

Phạm Minh Hải

Trường MN Yên Hân, Chợ Mới

54

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trường MN Yên Đĩnh, Chợ Mới

55

Phan Văn Thắng

TT GDTX huyện Ngân Sơn

56

Nông Thị Thu

TT GDTX huyện Chợ Đồn

 

5. Bạc Liêu

 

57

Nguyễn Văn Hảo

Sở GD ĐT Bạc Liêu

58

Nguyễn Hoàng Khải

Sở GD ĐT Bạc Liêu

59

Trần Phương Thanh

Phòng GD ĐT Đông Hà

60

Phan Phước Bình

THPT Giá rai

61

Lê T Tám

Mẫu giáo Hướng dương

62

Lưu T Mĩ Hiền

Mầm non Hoa sen

63

Trần T P Thanh

THCS Hòa Bình

64

Trương công Phúc

THPT chuyên

65

Trịnh văn Trượng

THCS Võ Thị Sáu

66

Phan Trọng Bình

TTGDTX Giá Rai

67

Tào Long

TTGDTX phước Long

68

Trần Võ Long

Tiểu học Phùng Ngọc Liêm

69

Mã Phi Phụng

Tiểu học Nguyễn Khuyến

 

6. Bắc Ninh

 

70

Nguyễn Anh Tuấn

Phòng GD ĐT Yên Phong - Bắc Ninh

71

Nguyễn Thái Hoà

Phòng GD ĐT Yên Phong - Bắc Ninh

72

Nguyễn Văn Triệu

Trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh

73

Hoàng Văn Quí

Trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh

74

Ngô Thị Dàng

Mầm non Liên cơ - Yên Phong - Bắc Ninh

75

Nguyễn Thị Minh

Trường TH Đồng Nguyên 1 - Từ Sơn - Bắc Ninh

76

Ngô Mạnh Hùng

Trường TH Đồng Nguyên 1 - Từ Sơn - Bắc Ninh

77

Đinh Thị Huệ

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

78

Nguyễn Thị Hương

TTGDTX số Bắc Ninh - Quế Võ - Bắc Ninh

79

Nguyễn Doãn Hải

TTGDTX số Bắc Ninh - Quế Võ - Bắc Ninh

80

Ngô Phú Chiến

Phòng GD ĐT Yên Phong - Bắc Ninh

 

7. Bến Tre

 

81

Trần Thị Bích

Trường TH thị trấn Giồng Trôm

82

Phạm Thị Hồng Yến

Trường Trường CĐSP Bến Tre

83

Lê Thị Ngọc Dư

Trường Mầm non Hoa Dừa

84

Huỳnh Thị Vân Thảo

Trường tiểu học Phú Thọ

85

Võ Thị Thu Hồng

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

86

Nguyễn Minh Chí

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

87

Đoàn Anh Tuấn

Trường THCS Khương Mỹ

88

Trần Văn Phụng

Trường THPT Trương Vĩnh Ký

89

Phùng Văn Cho

Trường THCS Châu Hưng

90

Trần Thị Nho

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

91

Nguyễn Văn Thuyên

TT GDTX Châu Thành - Bến Tre

92

Nguyễn Minh Sơn

Trung tâm GDTX Mỏ Cày Bắc

93

Lê Bửu Ân

Trường CĐSP Bến Tre

 

8. Bình Dương

 

94

Mai Long Nguyên

Phó Trưởng phòng GD TrH-TX

95

Đinh Quang Hảo

Hiệu trưởng THPT Pé-trus Ký

96

Trịnh Thị Thu Vân

TrườngTHPT Chuyên Hùng Vương

97

Ôn Thiện Phúc

PHT THCS Chánh Nghĩa

98

Phạm Văn Hưng

Giáo viên THCS Phú Cường

99

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Phó Trưởng phòng GD Tiểu học

100

Nguyễn Minh Trúc Tâm

Chuyên viên Phòng GD Tiểu học

101

Phạm Thị Huệ Trang

Trưởng phòng GD Mầm non

102

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Trưởng phòng GD Mầm non

103

Đoàn Văn Quang

Giám đốc TT GDTX-KT-HN Thuận An

104

Nguyễn Trọng Nghĩa

TP Đào tạo Trường CĐSP Bình Dương

105

Cao Thị Việt Hương

Trường Đại học Bình Dương

106

Nguyễn Văn Định

Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-KT-HN Tân Uyên

107

Võ Văn Ri

Phòng GD&ĐT Thuận An

 

9. Bình Định

 

108

Trần Đức Minh

Phó Giám đốc

109

Trần Thị Thuý Nga

CV Sở GD&ĐT Bình Định

110

Lương Thị Xuân Tâm

Phó Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ

111

Lê Ngọc Ẩn

Trường THPT Số 1 Phù Cát

112

Nguyễn Thành Công

Trường THPT Số 1 Phù Cát

113

Trần Thanh Liêm

Trường THCS Phước Quang

114

Tô Trần Thanh

Trường THCS Phước Quang

115

Trần Ngọc Dũng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Nhơn Hòa

116

Phan Văn Đạt

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Mỹ

117

Lê Thị Lanh

Trường mầm non bán công Hoa Sen

118

Nguyễn Thị Mỹ Thảo

Trường mẫu giáo bán công Hương Sen

119

Nguyễn Tấn Nha

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

120

Phạm Thành Nhân

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

121

Đặng Thị Hiệp Định

Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Định

122

Trần Đình Quang

Sở Giáo dục và đào tạo Bình Định

 

10. Bình Phước

 

123

Bùi Công Định

Trường THPT Ngô Quyền

124

Nguyễn Văn Nhân

Trung tâm GDTX huyện Đồng Phú

125

Lê Văn Mạnh

Trường CĐSP Bình Phước

126

Nguyễn Xuân Hòa

TT GDTX huyện Chơn Thành

127

Phạm Đình Long

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

128

Huỳnh Công Khanh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

129

Trần Thị Lan

Trường CĐSP Bình Phước

130

Phạm Phong Phú

Trường Mầm non Hoa Hồng

131

Nguyễn Thị Nhật Linh

Trường Mẫu Giáo Phú Riềng B

132

Trần Ngọc Thắng

Trường THPT Thanh Hòa

133

Châu Thị Thùy Trang

Trường TH Tân Phước B - Đồng Phú

134

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Trường THCS Nguyễn Du

135

Lê Thị Thu Hương

Trường tiểu học Tân Thành B

136

Vũ Ngọc Sinh

Trường PT cấp 2 - 3 Đăk Ơ

137

Nguyễn Hoàng Long

Phòng GD-ĐT Đồng Phú

138

Phan Thị Như Ý

Trường tiểu học Tân Thành B

 

11. Bình Thuận

 

139

Mai Hữu Cường

Phó Giám đốc Sở

140

Trần Hữu Dung

Trưởng phòng GDCN và GDTX

141

Nguyễn Văn Dũng

Phòng GD&ĐT Tánh Linh

142

Nguyễn Như Diễn

Trường THPT Bắc Bình

143

Trần Quốc Thanh

Trường THPT Phan Thiết

144

Nguyễn Thanh Phương

Hiệu trưởng THCS Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

145

Đinh Thế Luật

Giáo viên THCS Hàm Minh

146

Lê Thanh Bình

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chí Công- Tuy Phong

147

Châu Thị Ngọc Hân

Trường Tiểu học Đức Thắng 1, Phan Thiết

148

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Hiệu trưởng Trường mẫu giáo tuổi thơ- Phan Thiết

149

Trần Thị Thanh Vân

Giáo viên trường mẫu giáo Đức Thắng - Phan Thiết

150

Võ Văn Nhân

Giám đốc Trung tâm GDTX HN Lagi

151

Đặng Thị Hiệp Định

CĐCĐ Bình Thuận

152

Phạm Quốc Lâm

Trung tâm GDTX-HN Lagi – Sở GD&ĐT Bình Thuận

 

12. Cà Mau

 

153

Cao Minh Hồng

Sở GD ĐT Cà Mau

154

Thái T Ngọc Bích

Sở GD ĐT Cà Mau

155

Phạm Văn Khởi

THCS Sông Đắc

156

Châu Văn Tuy

THPT Đầm Dơi

157

Nguyễn Văn Hoa

Phòng GD ĐT Văn Thời

158

Phạm T Yến Hồng

Phòng GD ĐT Văn Thời

159

Lê T Diệu

Mẫu giáo tuổi thơ

160

Lê Minh Hải

THCS Nguyễn Du

161

Nguyễn Xuân Lĩnh

TTGDTX Văn Thời

162

Đỗ Công Phán

THPT chuyên

163

Dương Công Lực

TTGDTX Đầm Dơi

164

Mã T Bạch Yến

Sở GD ĐT Cà Mau

165

Lê Thanh An

cao Đẳng SP Cà Mau

 

13. Cao Bằng

 

166

Đoàn Văn Đê

Sở GD&ĐT Cao Bằng

167

Nguyễn Mai Phương

Phòng GD TX-CN

168

Nguyễn Thu Hằng

Phòng GD MN

169

Lý Thị Thủy

Phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT

170

Lý Thị Trang Hòa

Phòng GD TX-CN, Sở GD&ĐT

171

Nguyễn Thúy Hà

Phòng GD&ĐT Thị xã CB

172

Triệu Mỹ Vân

Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã CB

173

Nguyễn Nhâm Nhị

Trường MN 3/10, Thị xã CB

174

Bế Thanh Thủy

Trường TH Tân Giang, Thị xã CB

175

Bế Thị Thanh Huyền

Trường THCS Sông Hiến, Thị xã

176

Trần Đình Vỹ

Trường THPT Thạch An

177

Long Mã Trường

Trung tâm GDTX-HN Hòa An

178

Vi Thị Hương

Phòng GD&ĐT Nguyên Bình

 

14. Cần Thơ

 

179

Nguyễn Văn Từ

Sở GD ĐT Cần Thơ

180

Nguyễn Thanh Thúy

Sở GD ĐT Cần Thơ

181

Nguyễn hữu Tường

TTGDTX Ninh Kiều

182

Lương Hữu Bá

TTGDTX Ninh Kiều

183

Nguyễn Thanh Dũng

GD ĐT Cờ ĐỎ

184

Trần Thị Lụa

THPT Ng Việt Dũng

185

Trần Thanh Tâm

THPT Ng Việt Dũng

186

Võ Thành Tâm

THCS Đoàn T Điểm

187

Lê Thanh Phong

THcs BÌnh Thủy

188

Phan Hồng Quyên

GD ĐT Ninh Kiều

189

Nguyễn T Bích Ngọc

Tiểu học nhơn nghĩa 1

190

Huỳnh Thu Trang

Mầm non Hoa Cúc

191

Huỳnh T Đỉnh

Màm non Hoa Cúc

192

Nguyễn T Lệ Chi

Cao Đẳng Cần Thơ

193

Phạm Văn Khương

Cao Đẳng Cần Thơ

 

15. Đà Nẵng

 

194

Phan Thị Thuận Nhi

Sở Giáo dục và Đào tạo

195

Đặng Thị Cẩm Tú

Sở Giáo dục và Đào tạo

196

Hồ Thị Cẩm Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo

197

Võ Trung Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo

198

Trần Thanh Tùng

Sở Giáo dục và Đào tạo

199

Đinh Lương Y

TT GDTX thành phố

200

Huỳnh Tấn Phúc

Sở Giáo dục và Đào tạo

201

Phạm Thị Trinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

202

Châu Phi

Sở Giáo dục và Đào tạo

203

Thái Trung

Sở Giáo dục và Đào tạo

204

Phạm Tấn Ngọc Thụy

Sở Giáo dục và Đào tạo

205

Phạm Đình Kha

Sở Giáo dục và Đào tạo

206

Trần Thị Kim Vân

Sở Giáo dục và Đào tạo

207

Hồ Anh Dũng

Sở Giáo dục và Đào tạo

208

Trương Nguyễn Ngọc Vinh

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

209

Trình Quang Long

Trường THCS Trưng Vương

210

Hoàng Thị Thanh Thủy

Trường THCS Nguyễn Khuyến

211

Lê Thị Minh Thúy

Trường THPT Hòa Vang

212

Nguyễn Thị Phương Lệ

Trường THPT Phan Châu Trinh

213

Trần Thị Dương Lý

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

 

16. Đắc Lắc

 

214

Ông Đỗ Thành Tiến,

Sở Giáo dục và Đào tạo – Đăc Lăc

215

Ông Trần Quốc Công

Sở Giáo dục và Đào tạo

216

Ông Ngô Thanh Phùng

TTGDTX TP. Buôn Ma Thuột

217

Bà Nguyễn Thị Thoa

Sở Giáo dục và Đào tạo

218

Ông Nguyễn Văn Chiêu

Sở Giáo dục và Đào tạo

219

Bà Lâm Thị Phúc Dung

Phòng GD&ĐT Ea Kar

220

Ông Võ Trung Dũng,

THPT Krông Ana

221

Bà Phạm Thị Thanh Xuân

THCS Trần Bình Trọng

222

Phạm Ngôn,

THPT Chuyên Nguyễn Du

223

Nguyễn Hữu Dương

THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP. Buôn Ma Thuột

224

Bà Bùi Thị Thêm

Phòng GD&ĐT M’Đrắk

225

Bà Bùi Thị Hương

Tiểu học Nguyễn Công Trứ – Buôn Ma Thuột - Sở Giáo dục và Đào tạo – Đăc Lăc

 

17. Đắc Nông

 

217

Võ Văn Quốc Thịnh

Trường THPT Đăc Mil – Huyện Đăc Mil, tỉnh Đăc Nông

218

Hà Thị Vượng

Sở Giáo dục và đào tạo Đăc Nông

219

Trịnh Minh Đức

Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông

220

Lê Đạt

Trung tâm GDTX Đăk Nông

221

Nguyễn Thị Nhuần

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong – Gia Nghĩa, Đăk Nông

222

Trần Hoàng Nghĩa

Trường THCS Trần Quốc Toản – Đăk Nông

223

Nguyễn Cảnh Phúc

Trường THCS lê Hồng Phong - Đăk Mil, Đăk Nông

224

Phạm Thị Tố Hải

Trường mầm non Hoa Mai, Đăk Klap – Đăk Nông

225

Lê Nguyên Trí

Trung tâm GDTX Đăk Mil, Đăk Nông

226

Phan Sỹ Thống

Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông

227

Mai Quý Châu

Trường THPT Chu Văn An - Đăk Nông

228

Trần Thị Thanh Vân

Trường mẫu giáo Đức Nghĩa – Đăk Nông

 

18. Điện Biên

 

229

Lê Ngọc Xuyên

Phòng GDTrH Sở GD&ĐT

230

Đỗ Văn Mười

PhòngGDTH Sở GD&ĐT

231

Nguyễn Thị Thúy

Phòng GDTX - CN Sở GD&ĐT

232

Bùi Thị Ngân

Phòng GDMN Sở GD&ĐT

233

Lê Kiều Oanh

Trường THPT Thanh Nưa

234

Hoàng Công Tuấn

Trường THCS Thanh Luông

 

19. Đồng Nai

 

235

Lưu Quang Ban

Phó TP.GDTrH - Sở Giáo dục và Đào tạo

236

Lê Văn Thân

Trường Cao Đẳng sư phạm Đồng Nai

237

Đặng Minh Thư

Phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Đồng Nai

238

Đặng Nhật Kim Ngọc

Phó.HT THCS Bình Đa - TP. Biên Hòa

239

Nguyễn Thị Thu Thanh

Phó.HT THCS Tam Hiệp - TP. Biên Hòa

240

Nguyễn Ngọc Hiệp

Phó.HT THPT Xuân Lộc - H.Xuân Lộc

241

Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó.HT THPT Lê Hồng Phong - TP. Biên Hòa

242

Nguyễn Ngọc Hiệp

Trường THPT Xuân Lộc

243

Nguyễn Đạt

TP. Phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo

244

Lê Minh Thông

CV. Phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo

245

Chu Như Ý

TP. Phòng GDMN - Sở Giáo dục và Đào tạo

246

Nguyễn Thị Lan

CV.Phòng GDMN - Sở Giáo dục và Đào tạo

247

Võ Văn Thành

CV. Phòng GDTX - Sở Giáo dục và Đào tạo

248

Nguyễn Hữu Trí

GĐ.Trung tâm GDTX - TP. Biên Hòa

 

20. Đồng Tháp

 

249

Phan T Thu Hà

Sở GD ĐT Đồng Tháp

250

Phan T Thu Hà

Sở GD ĐT Đồng Tháp

251

Nguyễn T Cẩm Tuyến

Phòng GD ĐT Lấp Vó

252

Tạ Đăng Văn

Sở GD ĐT Đồng Tháp

253

Trần T Hoàng Anh

Sở GD ĐT Đồng Tháp

254

Nguyễn Văn Ngợi

Sở GD ĐT Đồng Tháp

255

Trương Thanh Bình

Sở GD ĐT Đồng Tháp

256

La Thành Dũng

Sở GD ĐT Đồng Tháp

257

Phan Thanh Lâm

Sở GD ĐT Đồng Tháp

258

Nguyễn Chánh Thi

Sở GD ĐT Đồng Tháp

259

Nguyễn T Lan

Phòng GD ĐT Cao Lãnh

260

Đào Hải Nam

Phòng GD ĐT Lấp Vó

261

Trần Lệ Thủy

THPT Chuyên

262

Hồ Ngọc Pha

Đại Học Đồng Tháp

 

21. Gia Lai

 

263

Nguyễn Thị Phương Huệ

Sở GD&ĐT

264

Trần Thị Thanh Tân

Phòng GD&ĐT Pleiku

265

Dương Thị Nở

Phòng GD&ĐT Chư Păh

266

Nguyễn Văn Đông

Sở GD&ĐT

267

Lê Thị Thường

Sở GD&ĐT

268

Vũ Quốc Trung

Sở GD&ĐT

269

Trần Thị Tuyết Mai

Sở GD&ĐT

270

Nguyễn Văn Tàu

Sở GD&ĐT

271

Hà Ngọc Dư

Sở GD&ĐT

272

Đinh Thị Thanh Hải

Sở GD&ĐT

273

Nguyễn Từ Sinh

Sở GD&ĐT

274

Nguyễn Duy Dũng

Sở GD&ĐT

275

Võ Thị Thu Nguyệt

Sở GD&ĐT

276

Phạm Quốc Đăng

Sở GD&ĐT

277

Nguyễn Phan Trúc

Sở GD&ĐT

278

Nguyễn Văn Hiệp

TTGDTX Ayun Pa

279

Nguyễn Viết Lưu

TTGDTX An Khê

280

Ngô Thị Ngọc Diệp

CĐSP Gia Lai

 

22. Hà Giang

 

281

Vũ Văn Sử

Sở GD&ĐT Hà Giang

282

Nguyễn Thế Bình

Phòng GDTrH

283

Trần Song Hà

Phòng GD&ĐT Hà Giang

284

Cù Thị Minh Tâm

Trường PTDT Nội trú Hà Giang

285

Mai Thành

Trường THPT Chuyên Hà Giang

286

Vương Đình Cường

Trường THCS Kim Linh

287

Nguyễn Thị Thuận

Trường THCS Ngọc Hà

288

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Trường TH Trần Phú

289

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trường TH Trần Phú

290

Trần Ngọc Lan

Trường MN Phương Độ

291

Lệnh Thị Nhung

Trường MN Phương Độ

292

Nguyễn Ngọc Thắng

Trung tâm GDTX Bắc Mê

293

Đỗ Mạnh Hùng

Trung tâm GDTX Vị Xuyên

 

23. Hà Nam

 

294

Đinh Thanh Khương

Trường THPT Nam Lý - Hà Nam

295

Ngô Xuân Hùng

Sở Giáo dục và Đài tạo Hà Nam

296

Lữ Quốc Thiêm

Trường Tiểu học Liêm Trung TP Phủ Lý - Hà Nam

297

Nguyễn Thị Kim Anh

Trường MN Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam

298

Trần Thị Minh Thu

Trường CDDSP Hà Nam - TP Phủ Lý - Hà Nam

299

Vũ Hiền Lương

TTGDTX Lý Nhân - Hà Nam

300

Bùi Anh Tú

Phòng Giáo dục - Đào tạo Lý Nhân - Hà Nam

 

24. Hà Nội

 

301

Phạm Thị Xuân Mai

Trường THCS Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội

302

Đào Thị Ngọc Bích

Phòng GD Đ T Tây Hồ - Hà Nội

303

Nguyễn Thuý Thuận

Mầm non Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

304

Phan Thị Vân Anh

Mầm non Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

305

Nguyễn Thị Bình

TTGDTX Ba Đình Hà Nội

306

Tô Thị Trà Ly

TT GDTX Thanh Xuân - Hà Nội

307

Trần Thị Yến

ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Hà Nội

308

Vũ Thị Hoàng Yến

Trường THCS Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội

309

Lê Thị Thanh Thuỷ

Trường Tiểu học Nghĩa Tân - Yên Hoà - Cầu Giấy

310

Đào Thị Thuý

Trường Tiểu học Nghĩa Tân - Yên Hoà - Cầu Giấy

311

Hồ Nguyệt Ánh

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

312

Nguyễn Văn Doãn

Trường THCS Đinh Công Tráng - Thanh Liêm

 

25. Hà Tĩnh

 

313

Lưu Thị Phương

Sở GDĐT

314

Dương Thị Hồng Loan

Phòng GD&ĐT TP. Hà Tĩnh

315

Trần Thị Nga

Phòng GD&ĐT Kỳ Anh

316

Nguyễn Thị Lan

Trường MN Hoa Hồng, Can Lộc

317

Trần Hậu Trung

Sở GDĐT

318

Dương Văn Lâm

Sở GDĐT

319

Phan Duy Nghĩa

Sở GDĐT

320

Nguyễn Ngọc Lạc

Sở GDĐT

321

Phan Văn Tường

Sở GDĐT

322

Nguyễn Phi Hùng

Trường THPT Chuyên Tỉnh

323

Nguyễn Hữu Danh

Sở GDĐT

324

Đậu Xuân Hồng

Sở GDĐT

325

Phan Đăng Quang

Sở GDĐT

326

Trần Hậu Tú

Sở GDĐT

327

Lại Thế Dũng

Sở GDĐT

328

Trần Xuân Bình

Sở GDĐT

329

Nguyễn Thị Hằng

Trường THPT Lê Quý Đôn

330

Nguyễn Thanh Liêm

Sở GDĐT

331

Phạm Thị Hiền

Trường THPT Phan Đình Phùng

332

Phạm Thị Thuý Hằng

Sở GDĐT

333

Nguyễn Đình Thám

Trường THPT Hồng Lĩnh

334

Nguyễn Thanh Hải

Trường THPT Chuyên Tỉnh

335

Phan Thanh Hà

Sở GDĐT

 

26. Hải Dương

 

336

Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường THPT Ninh Giang - Hải Dương

337

Nguyễn Thị Thu Thanh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

338

Trần Quang Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

339

Long Đức Sơn

Trường THCS Cổ Thảnh - Chí Linh - Hải Dương

340

Nguyễn Thị Vân

Trường TH Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương

341

Vũ Thị Năm

Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương

342

Trần Thị Mùi

Trường MN An Châu - TP Hải Dương - Hải Dương

343

Nguyễn Văn Mạnh

TTGDTX Nam Sách - Hải Dương

344

Nguyễn Huy Quang

Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Dương

345

Nguyễn Hữu Thiên

Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương

 

27. Hải Phòng

 

346

Đông Thành Long

Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng

347

Nguyễn Ngọc Thắng

TTGDTX Hồng Bàng - Lê Chân - Hải Phòng

348

Nguyễn Tuấn Cường

TTGDTX Hồng Bàng - Lê Chân - Hải Phòng

349

Đặng Thang Giang

Trường MN Đặng Cương - Lê Chân - Hải Phòng

350

Lê Thị Tuyến

Phòng GD An Lão - Hải Phòng

351

Lưu Thị Lan Phương

Trường TH Nguyễn Thượng Hiền - Ngô Quyền

352

Dương Phương Hảo

Trường MN Sao Sáng - Ngô Quyền - Hải Phòng

353

Vương Thị Đào

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

354

Vũ Thị Thu Hà

Trường TH Nguyễn Thượng Hiền - Ngô Quyền

355

Phạm Hải Ninh

Trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng

356

Ngô Quang Hoài

Trường THPT Hồng Bàng - Hải Phòng

357

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Trường THCS Trần Phú - Lê Chân - Hải Phòng

358

Nguyễn Thị Ninh Ngọc

Trường THCS Trần Phú - Lê Chân - Hải Phòng

 

28. Hậu Giang

 

359

Nguyễn Ngọc Ánh

Sở GD ĐT Hậu Giang

360

Võ Thị Hiền

THCS Châu Văn Liêm

361

Bạch T Duy Liên

THCS Lê Quí Đôn

362

Dương T Bé Thơ

Mầm Non Vị Thanh

363

Nguyễn T Thu Thảo

Sở GD ĐT Hậu Giang

364

Trần Thanh Nhân

Tiểu học Lí Thường Kiệt

365

Đinh Thành Tâm

Tiểu học Lê Văn Tám

366

Võ Văn sol

PTDT Nội Trú

367

Mai Văn Phương

THPT Long Mĩ

368

Lê hoàng Tươi

Sở GD ĐT Hậu Giang

369

Lê Văn Mai

Sở GD ĐT Hậu Giang

370

Võ Văn Dũng

TT GDTX Ngã Bảy

371

Lê Duy Minh

TT GDTX Phụng Hiệp

 

29. Hoà Bình

 

372

Nguyễn Mạnh Hùng

Trường PTDTNT Hoà Bình

373

Bùi Như Năng

Trường THPT Kim Bôi - Hoà Bình

374

Phùng Văn Thụ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình

375

Đinh Thị Thiên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hoà Bình

376

Vũ Thị Lan

Trường MN Sơn Ca TP Hoà Bình - Hoà Bình

377

Nguyễn Thị Tố Hoa

Phòng GD DDT Kỳ Sơn - Hoà Bình

378

Tạ Quang Sỹ

TTGDTX Mai Châu - Hoà Bình

379

Nguyễn Trọng Cường

TTGDTX Lạc Thuỷ - Hoà Bình

380

Bùi Thị Hương

CĐSP Hoà Bình - TT Mát - TP Hoà Bình - Hoà Bình

381

Phạm Thị Kim Oanh

Sở giáo dục và Đào tạo Hoà Bình

 

30. Hưng Yên

 

382

Nguyễn Hoàng Mạnh

Trường THCS Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên

383

Nguyễn Mạn Đạt

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

384

Phân Xuân Quyết

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

385

Hoàng Nghĩa Kiên

Trường THPT Dương Quảng Hàm - Hưng Yên

386

Đoàn Thanh Huyền

Trường THCS Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên

387

Phạm Ngọc Thiều

Trường THPT Dương Quảng Hàm - Hưng Yên

388

Đỗ Văn Chuyên

TTGDTX Văn Lâm - Như Quỳnh - Văn Lam

389

Lê Đức Thịnh

TTGDTX Tiên Lữ - Thị trấn Vương - Hưng Yên

390

Nguyễn Thị Nam

Trường Tiểu học Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên

391

Giang Thị Lý

Trường Tiểu học Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên

392

Nguyễn Thị The

Trường MN Sơn Ca - Mỹ Hào - Hưng Yên

393

Trương Thị Thuận Thành

Trường MN Mỹ Phong - Mỹ Hào - Hưng Yên

394

Phạm Thị Huyên

CĐSP Hưng Yên - TP Hưng Yên - Hưng Yên

 

31. Khánh Hoà

 

395

Phan Văn Dũng

PGĐ Sở GD&ĐT Khánh Hòa

396

Lê Văn Phước

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

397

Nguyễn Thanh Tuấn

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

398

Nguyễn Thị Thúy Hường

CĐSP Nha Trang – Khánh Hòa

399

Nguyễn Sinh Cung

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

400

Lê Đình Thuần

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

401

Lê Quang Phúc

Trung tâm GDTX Nha Trang

402

Dương Thị Thu Vân

Trường mầm non Lý Tự Trọng - Nha Trang

403

Nguyễn Bá Bằng

Trường Tiểu học Tân Lập 2, Nha Trang

404

Nguyễn Thị Như

Trường mầm non Phước Hải, Nha Trang

405

Nguyễn Văn Minh

Trường BD Nghiệp vụ giáo dục, TP Nha Trang

406

Lương Thị Minh Dung

Trường BD nghiệp vụ giáo dục , TP Nha Trang

407

Đặng Thị Miên

Trường BD nghiệp vụ giáo dục , TP Nha Trang

408

Lê Lý Hoàng Lâm

Trường THCS Nguyễn Công Trứ - TP Nha Trang

 

32. Kiên Giang

 

409

Nguyễn Văn tuấn

Sở GD ĐT Kiên Giang

410

Huỳnh Công Hồng

Sở GD ĐT Kiên Giang

411

Ng Thị Kim Phượng

Sở GD ĐT Kiên Giang

412

Ngô T Hồng

Sở GD ĐT Kiên Giang

413

Ng T Thắm

Sở GD ĐT Kiên Giang

414

Lê văn Viên

Sở GD ĐT Kiên Giang

415

Đỗ Công Giang

Sở GD ĐT Kiên Giang

416

Phan T Kim Chi

Sở GD ĐT Kiên Giang

417

Võ Hái Sơn

Sở GD ĐT Kiên Giang

418

Vũ Mạnh Thắng

Sở GD ĐT Kiên Giang

419

Phạm Ngọc Thiện

Sở GD ĐT Kiên Giang

420

Huỳnh Hữu Hiền

Sở GD ĐT Kiên Giang

421

Nguyễn T Tươi

Cao Đẳng SP Kiên Giang

 

33. Kon Tum

 

422

Nguyễn Hoá

PGĐ Sở GD&ĐT Kon Tum

423

Nguyễn Đức Thanh

Sở GD&ĐT

424

Trương Văn Huy

Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

425

Lê Thanh Bình

Trường THPT Ngô Mây

426

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Trường MN THSP

427

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Trường Tiểu học THSP

428

Hoàng Đình Tuyên

TT GDTX Sa Thầy

429

Dương Đức Trí

THPT Lê Lợi

430

Nguyễn Đình Trực

TT GDTX Tỉnh

431

Trần Thị Băng Tuyền

MN Hoa Hồng, TP Kon Tum

432

Bùi Thị Huyền

Giáo viên

433

Châu Thị Bích Hoàng

Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

434

Lê Thị Kim Liên

Phòng GDĐT Đăk Tô - Sở GD&ĐT Kon Tum

435

Nguyễn Văn Giang

CĐSP Kon Tum

 

34. Lai Châu

 

436

Hoàng Đức Minh

Sở GD&ĐT

437

Hoàng Xuân Thạnh

Phòng GDTX-CN Sở GD&ĐT

438

Nguyễn Thị Huyền

GD&ĐT Tân Uyên

439

Nguyễn Thái Dũng

Trung tâm GDTX huyện Sin Hồ

440

Nguyễn Hữu Đô

TTGDTX-HN tỉnh

441

Vũ Chí Công

Trường THPT Bình Lư

442

Đỗ Thị Huệ

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

443

Chu Thị Nga

Trường THCS Nậm Loong TXLC

444

Pở Thị Hương

THCS Quyết Thắng TXLC

445

Đỗ Thị Thanh Duyên

Trường TH Nậm Loong TXLC

446

Nguyễn Thị Dám

Trường TH số 2 TXLC

447

Lương Thị Ái Duyên

Trường MN 1Phúc Than-Than Uyên

448

Trần Thị Việt Hà

Trường MN số 2 thị trấn Than Uyên

 

35. Lâm Đồng

 

449

Huỳnh Văn Bảy

PGĐ Sở GD&ĐT Lâm Đồng

450

Nguyễn Tấn Hiệp

Sở GD&ĐT Lâm Đồng

451

Mai Thị Xuân Nhơn

Phòng GD Đà Lạt

452

Nguyễn Thị Thanh Phương

Trường MN Anh Đào - Đà Lạt

453

Lê Thị Hương

Trường MN Anh Đào - Đà Lạt

454

Nguyễn Thị Hương

Trường TH Lê Minh - Đà Lạt

455

Nguyễn Thái Dương

Phòng GD&ĐT Đạ Tẻh

456

Lê Phú Súy

Trường THPT Đức Trọng

457

Nguyễn Văn Đức

Trường THCS&THPT Tây Sơn

458

Nguyễn Thị Hạnh

Trường THCS Quang Trung - Bảo Lộc

459

Nguyễn Hữu Dũng

Trung tâm GDTX Bảo Lộc

460

Trần Minh

Trung tâm GDTX Đà Lạt

461

Đỗ Thị Phương Lan

Giảng viên Khoa Sư phạm - ĐH Đà Lạt

462

Đỗ Thị Phương Lan

Khoa Sư phạm – ĐH Đà Lạt

 

36. Lạng Sơn

 

463

Nông Thị Minh Tuyết

Trường MN 17.10 - TP Lạng Sơn - Lạng Sơn

464

Mã Thị Hường

Phòng GD DT TP Lạng Sơn - Lạng Sơn

465

Nguyễn Lệ Thuỷ

Trường TH Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn - Lạng Sơn

466

Nguyễn Minh Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

467

Hoàng Văn Thao

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

468

Nguyễn Hồng Thuý

Trường PTTHNT THCS Cao Lộc - Lạng Sơn

469

Lê Thị Mạnh Khương

Trường THPT chuyên Chu Văn An - Lạng Sơn

470

Phạm Thị Thu Hằng

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

471

Đinh Văn Quang

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

472

Đoàn Thị Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

473

Cao Văn Áng

Sở Giáo dục - Đào Tạo Lạng Sơn

474

Nguyễn Văn Cường

Sở Giáo dục - Đào Tạo Lạng Sơn

475

Lăng Thị Hồng Loan

TTGDTX Cao Lộc - TP Lạng Sơn - Lạng Sơn

476

Hà Kim Toản

Trường CĐSP Lạng Sơn - TP Lạng Sơn - Lạng Sơn

 

37. Lào Cai

 

477

Hoàng Văn Dương

Sở GD&ĐT Lào Cai

478

Nguyễn Thị Linh Giang

Sở GD&ĐT Lào Cai

479

Nguyễn Thị Phượng

Phòng GD&ĐT tp.Lào Cai

480

Đào Khánh Linh

Trường THPT số 3 huyện Bảo Thắng

481

Nguyễn Thị Hạnh

Trường THPT Chuyên Lào Cai

482

Nguyễn Thị Yến

TT GDTX huyện Bắc Hà

483

Đường Duy Toại

TT GDTX số 2 tp. Lào Cai

484

Lưu Thị Dung

Trường THCS Kim Tân

485

Lương Thị Việt Hoa

Trường THCS thị trấn Bát Xát

486

Trần Thị Thuỳ Dung

Trường TH Đồng Tuyển

487

Đỗ Thị Huệ

Trường TH Lê Văn Tám

488

Nguyễ Kim Hạnh

Trường MN Bình Minh

489

Hoàng Thị Hải Anh

Trường MN Duyên Hải

 

38. Long An

 

490

Võ Thị Kim Loan

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

491

Lê Thị Thúy

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

492

Nguyễn Thị Thủy

Trường mẫu giáo Bình Minh

493

Nguyễn Thị Thu Nga

Trường mẫu giáo Bình Minh

494

Huỳnh Thị Huệ

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

495

Lê Thị Mai Vân

TTGDTX và KTTH-HN Tân Trụ

496

Lê Ngọc Thủy

Phòng GD-ĐT Tân Trụ

497

Nguyễn Văn Nhân

Trường THCS Nhật Tân

498

Huỳnh Phương Vũ

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

499

Nguyễn Tấn Lợi

Trường tiểu học An Ninh Đông

500

Võ Duy Thượng

Trường CĐ Sư phạm Long An

501

Lương Thị Kim Chi

Trường tiểu học Châu Văn Liêm

502

Khấu Vĩnh Công

Trường TBCS Tân Bửu

503

Nguyễn Quốc Nghĩa

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

504

Phạm Kiều Vân

Trường THPT Nguyễn Thông

505

Nguyễn Thị Tâm

Trường Cao Đẳng Sư phạm Long An

506

Nguyễn Thị Lạc

TTGDTX và KTTH-HN Châu Thành

 

39. Nam Định

 

507

Nguyễn Duy Phương

Trường THCS Trần Văn Lan - Nam Định

508

Hoàng Văn Dũng

Trường THCS Hiển Khánh - Vụ Bản - Nam Định

509

Lưu Tiến Sự

Trường THCS Giáo Thuỷ Nam Định

510

Trần Hữu Hà

Trường THCS Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định

511

Tạ Văn Khiêm

ở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

512

Đặng Văn Chỉnh

TTGDTX Xuân Trường - Nam Định

513

Phạm Thành Đạt

TTGDTX Hải Hậu - Nam Định

514

Trần Đình Duy

Trường CĐSP Nam Định - TP Nam Định- Nam Định

515

Hoàng Thị Hiền

Trường Tiểu học Quyết Lâm Giao Thuỷ - Nam Định

516

Phan Thị Huế

Trường Tiểu học Giáo Hà - Giao Thuỷ - Nam Định

517

Trần Thị Ánh Nguyệt

Trường MN Sao Vàng - TP Nam Định - Nam Định

518

Trần Thị Vân

Trường MN 8/3 TP Nam Định - Nam Định

519

Vũ Hữu Mai

Phòng Giáo dục - Đào tạo Vụ Bản - Nam Định

 

40. Nghệ An

 

520

Thái Huy Vinh

Phó Giám đốc Sở

521

Lê Huy Phi

PTPGDTX Sở

522

Nguyễn Thị Hà

CV Phòng GDMN Sở

523

Lê Thị Quỳnh Trâm

PHT trường MN Quang Trung 2- Vinh

524

Nguyễn Hồng Vân

PHT trường MN Hoa Sen- Vinh

525

Hoàng Thị Tuyết

CV phòng GD&ĐT Diễn Châu

526

Nguyễn Văn Sơn

PTPGD Tiểu học Sở

527

Mai Xuân Dương

PTPGD Tiểu học Sở

528

Phan Thị Bảo Thơ

CV Phòng GD Tiểu học Sở

529

Bùi Thị Bình

GV trường THTT Nam Đàn

530

Tô Bá Long

PTPGD Trung học Sở

531

Mai Xuân Vinh

PTPGD Trung học Sở

532

Nguyễn thị Thanh Thuỷ

CVPGD Trung học Sở

533

Nguyễn Thị Kim Ngân

CVPGD Trung học Sở

534

Nguyễn Viết Bình

CVPGD Trung học Sở

535

Trần Hồng Hà

CVPGD Trung học Sở

536

Hoàng Quốc Khánh

CVPGD Trung học Sở

537

Nguyễn Danh Bơ

CVPGD Trung học Sở

538

Nguyễn Chí Hoà

GV Trường THPT Hà Huy Tập

539

Trần Thanh Hiệp

CV phòng CNTT Sở

540

Đinh Hữu Quang

GVTTGDTX Nam Đàn

541

Nguyễn Văn Hà

PGĐTTGDTX Quỳ Châu

 

41. Ninh Bình

 

542

Nguyễn Tứ Dũng

Phòng GD-ĐT thành phố Ninh Bình

543

Thái Mạnh Lâm

Trường THCS Trương Hán Siêu - TP Ninh Bình

544

Hà Ngọc Dương

Trường THPT Yên Mô A - Ninh Bình

545

Nguyễn Hoàng Hà

Trường THCS Gia Viễn A - Ninh Bình

546

Đặng Hữu Vân

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

547

Bùi Bằng Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

548

Nguyễn Văn Thiều

Trường TH Khánh Thuỷ - Yên Khánh - Ninh Bình

549

Bùi Nguyên

Trường TH Khánh Thuỷ - Yên Khánh - Ninh Bình

550

Lê Thị Tâm

Mầm non Thiên Tân - Hoa Lư - Ninh Bình

551

Phạm Thị Thắm

Mầm non Thiên Tân - Hoa Lư - Ninh Bình

552

Nguyễn Vân Anh

Phòng GD Đ T thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

553

Phạm Thị Huế

TTGDTX Yên Khánh - Ninh Bình

554

Nguyễn Thanh Hương

TTGDTX Hoa Lư - TP Ninh Bình - Ninh Bình

 

42. Ninh Thuận

 

555

Phạm Ngọc Tuấn

Sở GD ĐT Ninh Thuận

556

Nguyễn Thế Quang

 Phòng GD&ĐT Hàm Thuận Bắc

557

Nguyễn Huệ Khải

Trường THPT Nguyễn Trãi

558

Thiều Lê Phong Lan

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

559

Trần Thị Tâm Thuận

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

560

Nguyễn Thị Thanh Thi

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

561

Mai Thị Lệ Hoa

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

562

Nguyễn Thái Vân Anh

Trường Tiểu học Mỹ Hương Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

563

Phạm Thị Mộng Liên

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

564

Lê Thị Thanh Tâm

Sở GD ĐT Ninh Thuận

 

43. Phú Thọ

 

565

Nguyễn Xuân Khải

Sở GD&ĐT Phú Thọ

566

Nguyễn Quang Tiến

Phòng ĐTBD, Sở GD&ĐT

567

Trần Thị Thanh Mai

Trường MN Hoa Mai

568

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trường MN Hoà Phong

569

Nguyễn Tiến Dũng

Trường TH Lệ Mỹ

570

Đỗ Trọng Linh

Trường TH Lệ Mỹ

571

Nguyễn Xuân Điền

Trường THCS Văn Lang

572

Ông Trần Bình Trân

Trường THCS Phượng Lâu

573

Nguyễn Đình Mai

Trường THPT CN Việt Trì

574

Phạm Thị Mai Hoa

Trường THPT CN Việt Trì

575

Đào Văn Hùng

Trung tâm GDTX Việt Trì

576

Nguyễn Thị Thuý Nga

Phòng GD&ĐT thị xã Phú Thọ

 

44. Phú Yên

 

577

Đoàn Thị Anh Thoa

Sở GDĐT Phú Yên

578

Kiều Thị Liễu

Trường Mầm non Phong Lan- Đồng Xuân

579

Dương T.Bạch Tuyết

Trường Mầm non Hướng Dương-TP Tuy Hoà

580

Nguyễn T.Phương Đoan

Trường tiểu học Trần Nhân Tông - TP Tuy Hoà

581

Nguyễn Thị Sánh

Trường tiểu học Chu Văn An - TP Tuy Hoà

582

Nguyễn Văn Cẩn

 Trường THCS Lý Thường Kiệt - TX Sông Cầu

583

Lê Thanh Quảng

Trường THCS Lý Thường Kiêt

584

Huỳnh Ngọc Phú

Trường THPT Phan Bội Châu H.Sơn Hòa

585

Nguyễn Thành Chí

Trường THPT Phan Bội Châu H.Sơn Hòa

586

Nguyễn Xuân Hiền

Trung tâm KTTH-HN Huyện Tuy An

587

Lê Văn Thạnh

Trung tâm KTTH-HN Huyện Tuy An

588

Huỳnh Kim Phúc

Phòng GD&ĐT H.Đông Hòa – Phú Yên

589

Lê Bạt Sơn

ĐH Phú yên

 

45. Quảng Bình

 

590

Trương Đình Châu

PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo

591

Trần Thị Kim Tiến

Sở Giáo dục và Đào tạo

592

Nguyễn Thị Thu Huyền

Sở Giáo dục và Đào tạo

593

Lê Chiến Sỹ

Phòng GD&ĐT Đồng Hới

594

Trương Mai Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo

595

Trần Thị Hoài Giang

Trường Mầm non Hoa Hồng

596

Nguyễn Văn Đông

Trường Tiểu học Quảng Long - QT

597

Hồ Thanh Hải

Trường Tiểu học Quảng Tân - QT

598

Trần Cảnh Kiên

Trường THCS Hoa Thủy - LT

599

Lê Văn Thuần

Trường THCS Hoa Thủy - LT

600

Nguyễn Tất Thiện

Trường THPT số 1 Bố Trạch

601

Phạm Hồng Hòa

Trường THPT số 1 Bố Trạch

602

Dương Thị Hường

TT GDTX Bố Trạch

 

46. Quảng Ngãi

 

603

Huỳnh Văn Thái

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

604

Phạm Đình Duẩn

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

605

Nguyễn Phiêu

Trường THPT Trần Kỳ Phong

606

Phạm Minh Tuân

TT DN-GDTX&HN tỉnh Q.Ngãi

607

Châu Thanh Thuỷ

Trường THPT Lương Thế Vinh

608

Nguyễn Xuân Khanh

Trường THCS Nghĩa Lộ- Tp Q.Ngãi

609

Lê Thị Minh Thương

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

610

Trần Thị Hải Huyền

Trường Mầm non 19/5

611

Trịnh Thị Liên

Trường TH số 2 Bình Trung-Bình Sơn

612

Nguyễn Tấn Việt

Trường TH số 1 Bình Chánh-Bình Sơn

 

47. Quảng Ninh

 

613

Trịnh Minh Cường

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

614

Dương Minh Khoa

Trường THPT Đông Triều Quảng Ninh

615

Bùi Quốc Việt

Phòng GD Tiểu học - Sở GD ĐT Quảng Ninh

616

Vũ Thị Thưa

Phòng giáo dục mầm non - Sở GD Đ T Quảng Ninh

617

Hoàng Thị Vân

Trường MN Hà Lầm - ha Long - Quảng Ninh

618

Phạm Thị Thu Hương

Trường MN Hạ Long _ Quảng Ninh

619

Phạm thị Thu Loan

Trường Tiểu học Cộng Hoà - Yên Hưng - Quảng Ninh

620

Nguyễn Thị Trang Nhung

Phòng GD DDT Yên Hưng - Quảng Ninh

621

Nguyễn Doãn Hùng

Trường CĐSP Quảng Ninh - Uông Bí - Quảng Ninh

622

Đặng Thị Thuyển

TTHN & TTGDTX Quảng Ninh - TP Hạ Long

623

Ngô Thị Thu Hằng

TTGDTX Yên Hưng - Quảng Ninh

624

Dương Doan Loan

Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh

 

48. Quảng Nam

 

625

Nguyễn Hữu Đạo

THPT Nguyễn Khuyến

626

Nguyễn Thị Thu Hà

THPT Trần Cao Vân

627

Nguyễn Thị Kim Vân

THPT Lương Thế Vinh

628

Nguyễn Chiến

THPT Nguyễn Duy Hiệu

629

Lê Trung Thiêng

Phòng GD&ĐT Duy Xuyên

630

Phan Thường Sỹ

Phòng GD&ĐT Đại Lộc

631

Nguyễn Bá Hảo

Phòng GD&ĐT Tam Kỳ

632

Trương Công Nên

Phòng GD&ĐT Điện Bàn

633

Phan Văn Hoàng

Sở GD&ĐT

634

Nguyễn Luận

Sở GD&ĐT

635

Trương Thị Thu Nguyệt

Sở GD&ĐT

636

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Trường mầm non Sơn Ca - Tam Kỳ

 

49. Quảng Trị

 

637

Phan Xuân Kiểu

PGĐ Sở GD&ĐT

638

Hồ Trọng Tiến

Sở GD&ĐT

639

Phan Thanh Bắc

Sở GD&ĐT

640

Trần Thị Ngọ

Sở GD&ĐT

641

Bùi Quang Hùng

Sở GD&ĐT

642

Phạm Thị Hương

Sở GD&ĐT

 

50. Sóc Trăng

 

643

Mai T Yên Lan

Sở GD ĐT Sóc Trăng

644

Phan V Dự

Phòng GD ĐT Thanh Trí

645

Đặng Thanh Tùng

TT GDTX tỉnh

646

Lâm Hữu Nhựt

TT GDTX tỉnh

647

Nguyễn T Tiên

Trường mẫu giáo Hoa Mai

648

Trần Thị Anh

Mẫu Giáo Phường 2

649

Dương T Mười

THCS Thực hành SP

650

Trần Diễm Chi

Tiểu học Phú Tâm A

651

Châu T Lệ Chi

Tiểu học Phú Lộc 1

652

Trần Hữu Nghĩa

THPT Văn Ngọc Chín

653

Hồ T Minh Duyên

THPT Chuyên

654

Quách Đức Hiệp

THCS An Hiệp

655

Vương Hội

Cao Đẳng SP Sóc trăng

 

51. Sơn La

 

656

Phạm Đăng Quang

Sở GD-ĐT Sơn La

657

Hoàng Kim Ngọc

Trung Tâm GDTX tỉnh

658

Hà văn Vũ

Trường THPT Chuyên

659

Vũ Văn Nam

Trường THPT Chuyên

660

Phạm Thị Hường

TT GDTX tỉnh

661

Nguyễn Thị Vĩnh

Phòng GD-ĐT TP Sơn La

662

Nguyễn Cẩm Vân Hoa

Phòng GD-ĐT TP Sơn La

663

Trần Bảo Hạnh

Phòng GD-ĐT TP Sơn La

664

Quàng Thị Thanh Bình

Phòng GD-ĐT TP Sơn La

665

Phí Thị Liễu

Trường THCS Quyết Tâm

666

Cao Thị Bắc

Trường Tiểu học Hua La

667

Lê Thị Thúy

Trường THCS Lê Quý Đôn

668

Trần Văn Trọng

Sở Giáo dục và Đào tạo

669

Nguyễn Bình Long

Trường THPT Chuyên

670

Ngô Quang Tuấn

Trường THPT Chuyên

671

Phạm Thị Minh Thảo

Trường THPT Chuyên

672

Nguyễn Hương Giang

Trường THPT Chuyên

673

Nguyễn Thị Giang

Trường THPT Chuyên

674

Trần Thị Lan Hương

Trường THPT Chuyên

675

Hà Huy Khánh

Trường THPT Chuyên

676

Đỗ Việt Phú

THPT Mường Bú

677

Đào Văn Nam

THCS chất lượng cao Mai Sơn

678

Đỗ Quang Vinh

THPT dân tộc nội trú tỉnh

 

52. Tây Ninh

 

679

Lê Khắc Thìn

Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

680

Dương Văn Sáu

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

681

Mai Xuân Nhàn

Phó Trưởng phòng GDCN

682

Lâm Thái Sơn

Chuyên viên Phòng GD-ĐT Hòa Thành

683

Nguyễn Ánh Nguyệt

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

684

Phan Thị Ngọc Dung

Chuyên viên Phòng GDMN

685

Bùi Thị Kim Đơn

HT trường Mầm non 1/6, Thị xã Tây Ninh

686

Mai Thị Lệ

Trưởng phòng GDTH

687

Cao Mỹ Chi

Hiệu trưởng trường TH Kim Đồng

688

Dương Văn Nhiệm

Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn

689

Võ Văn Hải

GV trường THPT Lý Thường Kiệt

690

Huỳnh Văn Tình

Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu

691

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

GV trường THCS Nguyễn Tri Phương

692

Đinh Vũ Cương

Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Tân Biên

693

Nguyễn Kim Quang

GV Trung tâm GDTX Thị xã

 

53. Thái Bình

 

694

Đào Thị Bích Thuỷ

Trường Tiểu học Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

695

Nguyễn Thị Hương

Trường MN Hoa Hồng - TP Thái Bình - Thái Bình

696

Đinh Thị Hồi

Trường MN Hoa Hồng - TP Thái Bình - Thái Bình

697

Đoàn Thị Thu Hà

Trường THCS Thị trấn Vũ Thư - Thái Bình

698

Đặng Hoàn Kiếm

Trường THPT Nam Quang - Thành phố Thái Bình

699

Phạm Hải Ninh

Phóng GD TrH - Sở GD ĐT Thái Bình

700

Trần Hồng Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

701

Quách Đình Lương

Trường tHPT Tây Thuỵ Anh - Thái Bình

702

Đỗ Hải Đăng

Trường THCS Thuỵ Hà - Thái Thuỵ - Thái Bình

703

Đỗ Trường Sơn

Phòng GD ĐT Thái Thuỵ - Thái Bình

704

Nguyễn Văn Mão

TTGDTX Hưng Hà - Thái Bình

705

Nguyễn Thị Yến

Trường CĐSP Thái Bình - TP Thái Bình - Thái Bình

 

54. Thái Nguyên

 

706

Vũ Thị Nga

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

707

Nguyễn Ngọc Hưng

Phòng GDCN - GDTX

708

Lưu Thị Kim Phượng

Phòng GD Mầm non

709

Trần Quang Hạnh

Trung tâm GDTX Đồng Hỷ

710

Ngô Thị Quyên

Trường THPT Gang Thép

711

Nguyễn Văn Nguyên

Phòng GD&ĐT Phú Bình

712

Trần Thị Lan Anh

Trường THCS Tân Long - TP TN

713

Trần Thị Hoàn

Trường TH Hồng Tiến - Phổ Yên

714

Nguyễn Tuấn Huy

Trung tâm GDTX Định Hóa

715

Nguyễn Thị Thu Trang

Trường THPT Gang Thép

716

Bùi Thu Hằng

Trường THCS Nha Trang - TP TN

717

Tạ Thị Phương

Trường TH Hồng Tiến - Phổ Yên

718

Chu Thị Bích Ngọc

Trường Mầm non 19/5-TP TN

 

55. Thanh Hoá

 

719

Trịnh Văn Tâm

Sở GD&ĐT Thanh Hóa

720

Lê Văn Hải

Sở GD&ĐT Thanh Hóa

721

Trương Tuấn Anh

Phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn

722

Lê Anh Niên

Trường THPT Thiệu Hóa

723

Võ Anh Minh

Trường THPT Quảng Xương 4

724

Đỗ Thị Hạnh

Trường Tiểu học Tân Sơn

725

Nguyễn Thị Thơ

Trường Tiểu học Điện Biên 2

726

Lê Thị Nga

Trường THCS Trần Mai Ninh

727

Nguyễn Thị Hương

Trường THCS Quảng Tâm

728

Phan Hùng Sơn

TTGDTX Thị xã Sầm Sơn

729

Hồ Sĩ Dũng

TTGDTX Tỉnh

730

Nguyễn Thị Yên

Trường Mầm non Tào Xuyên

731

Nguyễn Thị Hiên

Trường Mầm non Hoằng Hợp

 

56. Thừa Thiên Huế

 

732

Lê Trường Oa

TP GDCN-GDTX Sở GD&ĐT

733

Nguyễn Văn Lưu

CV GDCN-GDTX Sở GD&ĐT

734

Lâm Thuỷ

Phòng GD&ĐT TP Huế

735

Nguyễn Hữu Văn

TT GDTX Hương Thuỷ

736

Vệ Văn Lẫm

THPT Phan Đăng Lưu

737

Cao Văn Đức

THCS Điền Hải

738

Cái Thị Cẩm Hương

Tiểu học Lộc Trì

739

Đặng Thị Phương Tâm

Trường Mầm non 1 TP Huế

 

57. TP Hồ Chí Minh

 

740

Phạm Ngọc Thanh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

741

Phạm Quang Ái

Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo

742

Lê Thị Thúy Hồng

Trường THPT Nguyễn Khuyến - Q.10

743

Trần Kiều Dung

Trường Cán bộ quản lý giáo dục

744

Nguyễn Lê Thu

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11

745

Nguyễn Xuân Thảo

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến - quận 10

746

Đinh Thị Ngọc Anh

Giáo viên môn Sử trường THPT Hùng Vương

747

Cao Văn Đưa

Hiệu trưởng trường THCS Hoa Lư - quận 9

748

Đỗ Thị Thanh Hương

Trường Cao đẳng sư phạm TW Tp.HCM

749

Mỵ Giang Sơn

Trường Đại học Sài Gòn

750

Đỗ Thị Thanh Xuân

Trường Đại học sư phạm Tp.HCM

751

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

752

Nguyễn Thanh Hồng Phúc

Trường Đại học Hoa Sen

753

Đặng Huy Hoàng

Nhạc viện Tp.HCM

754

Nguyễn Thị Nghuyệt

Trường ĐH Mỹ Thuật

755

Nguyễn Văn Hải

Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM

756

Trương Văn Chung

Trường ĐH KHXHNV - Trường ĐH Quốc Gia Tp.HCM

757

Nguyễn Văn Anh

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

758

Trần Thanh Phong

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

759

Nguyễn Mai Bình

Trường ĐH Hùng Vương - Tp.HCM

760

Huỳnh Trung Chánh

Giảng Viên Khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm DD Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

761

Phạm Trung Dung

Giáo viên môn Sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình

762

Lê Thanh Hải

Hiệu trưởng trường TH Minh Đạo - quận 5

763

Lê Tấn Lộc

Giáo viên trường TH Minh Đạo - quận 5

764

Vũ Thị Xuân Liên

Hiệu trưởng trường Mầm non Vàng Anh - quận 5

765

Nguyễn Thị Xuân Thắm

Giáo viên trường Mầm non Vàng Anh - quận 5

766

Lâm Kế Chí

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - quận 1

767

Nguyễn Quốc Thanh

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - quận Gò Vấp

 

58. Tiền Giang

 

768

Nguyễn Hồng Anh

Sở GD ĐT Tiền Giang

769

Đinh Xuân Lộc

Sở GD ĐT Tiền Giang

770

Trần Nhiệt Thanh

Phòng GD ĐT gò công

771

Nguyễn T Tuyết Mai

Mầm non Châu Thành

772

Nguyễn T Thúy Vân

Mầm non Châu Thành

773

Huỳnh Mĩ Hòa

Tiểu học Mĩ Tho

774

Lê T Thu Hà

Tiểu học Mĩ Tho

775

Đoàn T Anh Hoàng

THCS Mĩ Tho

776

Lê nguyễn Hòa

THCS Chợ Gạo

777

Lê Bá Ngọc

THPT Nguyễn Đình Chiểu

778

Nguyễn Đăng Nhi

THPT chuyên

779

Lê Minh Quyền

T cấp kinh tế Cái Bè

780

Phan Văn Hồng Hà

TTGDTX Chợ Gạo

781

Nguyễn Vĩnh Toàn

Đại Học Tiền Giang

 

59. Trà Vinh

 

782

Huỳnh Hữu Tiến

Sở GD ĐT Trà Vinh

783

Nguyễn Văn Lai

Sở GD ĐT Trà Vinh

784

Lê Tiến Dũng

Sở GD ĐT Trà Vinh

785

Sơn Ngọc Nhơn

Sở GD ĐT Trà Vinh

786

Trương T Trang

THPT Cầu Kè

787

Nguyễn vă Bé Ba

Tiểu học Châu Thành

788

Dương Thanh Loan

Sở GD ĐT Trà Vinh

789

Thái Thanh Hoa

Mầm Non Hoa hồng

790

Võ Anh Vũ

GD ĐT Châu thành

791

Nguyễn Bảo tuân

ThCS Tập Sơn

792

Trần Văn Vũ

TTGDTX Châu Thành

793

Lưu Cao Nhã

TTGDTX Châu Thành

794

Ng Thị Hoàng Yến

Đại Học Trà Vinh

 

60. Tuyên Quang

 

795

Phan Văn Êm

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

796

Nguyễn Thị Hằng

Phòng GDTrH

797

Nguyễn Xuân Quỳnh

Phòng GD&ĐT Thành phố

798

Trần Thúy Phương

Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

799

Hoàng Thu Phương

Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

800

Nguyễn Thị Tuyên

Trường THCS Tràng Đà

801

Phạm Kim Thi

Trường THCS Lê Quý Đôn

802

Trần Thị Bích Huệ

Trường TH Hưng Thành

803

Lê Đức Thịnh

Trường TH Đội Cấn

804

Đỗ Thị Tý

Trường MN Tân Trào

805

Nguyễn Thị Kiều Thụy

Trường MN Phan Thiết, TP

806

Nguyễn Thị Sáu

Trung tâm GDTX

807

Trần T. Kim Nhung

Trung tâm GDTX

 

61. Vĩnh Long

 

808

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chuyên viên phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường CĐSP Vĩnh Long

809

Trần Thị Thu Vân

Trường mẫu giáo Sao Mai - Tp. Vĩnh Long

810

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Phòng giáo dục và Đào tạo Tam Bình

811

Nguyễn Văn Hội

Trường TH cấp 2 - 3 Mỹ Phước

812

Bùi Văn Khanh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Minh

813

Cao Văn Hiền

Trung tâm GDTX thành phố Vĩnh Long

814

Nguyễn Ngọc Khương

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

815

Châu Anh Tú

Trường tiểu học Lê Hồng Phong

816

Võ Phước Thọ

Trường tiểu học Triềng Đức

817

Huỳnh Tấn Khanh

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

818

Hồ Trọng Nhân

Trường THPT Tam Bình

819

Nguyễn Hồng Tâm

Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

820

Phạm Văn Hoàng

Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long

821

Lê Văn Tuấn

Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

822

Lâm Hồng Việt

Trường THCS Lê Quý Đôn

823

Trần Thị Lệ Chi

Trung tâm GDTX thành phố Vĩnh Long

 

62. Vĩnh Phúc

 

824

Trịnh Quốc Trung

Phòng GD DT Yên Lạc - Vĩnh Phúc

825

Nguyễn Văn Khanh

Trường TH Phạm Công Bình - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

826

Nguyễn Thị Hường

Trường MN Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

827

Vũ Thị Loan

Trường MN Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

828

Nguyễn Thị Sơn

Trường TH - Phúc Tháng - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

829

Phùng Quang Thơm

Trường CĐSP Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

830

Nguyễn Thị Loan

TTGDTX Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

831

Đỗ Trọng Thành

TTGDTX Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

832

Lê Thị Lan Anh

ĐHSP Hà Nội 2 - Vĩnh Phúc

833

Trần Thị Minh Yến

Trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

834

Phạm Ngọc Thiệu

Trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

835

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Trường THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

836

Vũ Thị Huyền Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo - Vĩnh Phúc

837

Đinh Tiến Hoa

Trường THCS - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

 

63. Yên Bái

 

838

Đặng Quang Khánh

 Sở GD&ĐT

839

Phạm Thanh Ngà

Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

840

Phạm Khánh Tùng

Phòng GD&ĐT Tp Yên Bái

841

Nguyễn Thị Vy

Phòng GDMN, Sở GD&ĐT

842

Nguyễn Thị Mai

Trường MN Văn Phú, TP Yên Bái

843

Bùi Hồng Như

Trường TH Nam Cường, TP Yên Bái

844

Nguyễn T Xuân Thủy

Trường TH Nguyễn Trãi, TP Yên Bái

845

Đỗ Thị Tuyết Lan

Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Yên Bái

846

Vũ Hồng Ngân

Trường THCS Nguyễn Du, TP Yên Bái

847

Lê Thị Lệ Dung

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

848

Nguyễn Phi Nga

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

849

Hoàng Văn Thắng

TTGDTX –HNDN, TP Yên Bái

850

Đỗ Thành Long

TTGDTX- HNDN, TP Yên Bái

 

 

 

 

* Danh sách này gồm 850 người.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-BGDĐT năm 2013 phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.657