Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở ngành y tế tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VỀ CÔNG TÁC Ở NGÀNH Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND K7, ngày 25/01/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp lần thứ 9;

Xét Tờ trình Liên ngành số 44/TTr-YT-NV-TC, ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở ngành y tế tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VỀ CÔNG TÁC Ở NGÀNH Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ thực trạng về nhân lực của ngành y tế tỉnh Vĩnh Long thời gian qua tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ thấp nhất so với các tỉnh trong cả nước;

Để đạt được mục tiêu theo đề án của Bộ Y tế đến năm 2010 phải đảm bảo 7 bác sĩ /10.000 dân và 01 dược sĩ đại học/10.000 dân nhằm thu hút nguồn nhân lực, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở địa phương, ngoài những quy định chung của Nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở ngành y tế tỉnh Vĩnh Long với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ÁP DỤNG:

Bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên, các bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở ngành y tế tỉnh Vĩnh Long.

II. VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

1. Bác sĩ, dược sĩ đại học từ tỉnh khác chuyển về sẽ được trợ cấp một lần từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng đối với từng khu vực nhận công tác.

2. Những bác sĩ là chuyên khoa I và chuyên khoa 2 từ nơi khác chuyển về tỉnh được hỗ trợ một lần từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.

3. Những bác sĩ có trình độ là thạc sĩ và tiến sĩ từ nơi khác chuyển đến làm việc trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ một lần từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

4. Trường hợp các sinh viên tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ 1 lần 10.000.000đ/ sinh viên sau khi nhận quyết định phân công.

5. Đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ 02 năm cuối, mỗi năm 5.000.000đ/ sinh viên. Khi ra trường về nhận công tác không được nhận thêm một khoản kinh phí nào ngoài lương và các khoản phụ cấp lương.

6. Được hưởng 100% lương đối với bác sĩ về công tác ở những địa phương vùng sâu, vùng xa; phụ cấp lương và chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành.

7. Được nâng lương trước thời hạn nếu công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP , ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

III. VỀ QUY CHẾ RÀNG BUỘC:

Các sinh viên phải chấp hành một số quy định sau:

1. Chấp hành sự phân công của Sở Y tế về nhận công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

2. Các đối tượng trên làm bảng cam kết làm việc trong ngành y tế tỉnh Vĩnh Long từ 5 năm trở lên trước khi nhận tiền hỗ trợ. Đối với sinh viên đang học 2 năm cuối phải có sự bảo lãnh của gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương).

3. Trường hợp vi phạm hợp đồng đã cam kết:

a) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp về nhận công tác tại tỉnh Vĩnh Long: Trong thời gian 5 năm kể từ ngày nhận quyết định, nếu tự ý bỏ việc không công tác trong ngành y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ bồi thường gấp 3 lần số tiền hỗ trợ đã nhận và chịu hình thức kỷ luật cao nhất của Sở Y tế.

b) Đối với sinh viên đang học được hỗ trợ 2 năm cuối: Nếu tốt nghiệp ra trường không nhận công tác tại tỉnh Vĩnh Long thì Sở Y tế thông báo về địa phương nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú, đồng thời gia đình có trách nhiệm bồi thường số tiền phạt. Trường hợp gia đình không bồi thường Sở Y tế sẽ thông báo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, lập hợp đồng tuyển dụng theo quy chế ràng buộc nêu trên và quyết toán đúng quy định hiện hành.

IV. NGUỒN KINH PHÍ:

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên về nhận công tác trong ngành y tế tỉnh Vĩnh Long được sử dụng từ ngân sách tỉnh nguồn đào tạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Hàng năm, Giám đốc Sở Y tế chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ ngành y tế và kế hoạch kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ;

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy định này và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ở ngành y tế tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146