Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0548/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0548/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 0548/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 1608/GP-BTTTT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tại Công văn số 42/ĐHCN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2010, về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương.

Tạp chí Khoa học Công nghệ là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; đăng tải nội dung các đề tài và các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các viện và các trường đại học khác; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu.

Điều 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm:

- Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học và Công nghệ theo phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0548/QĐ-BCT năm 2010 thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.729
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202