Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thay Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục Đại học ban hành

Số hiệu: 02/QĐ-BCĐĐMĐH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 127-TW Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO 127-TW
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/QĐ-BCĐĐMĐH

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế và nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Ông Trần Xuân Giá, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ thôi làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế để nghỉ hưu theo chế độ.

- Cử ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm  Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, các ông có tên trong Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG  
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thay Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục Đại học ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.443
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216