Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND bãi bỏ hiệu lực thi hành của Quyết định 102/2003/QĐ-UB về chế độ hỗ trợ dạy và học bổ túc trung học phổ thông và Quyết định 77/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2003/QĐ-UB do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2003/QĐ-UB NGÀY 18/8/2003 VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2004/QĐ-UB NGÀY 08/11/2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2003/QĐ-UB NGÀY 18/8/2003

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 17/11/2006 kết luận Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 12);

Căn cứ Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1622/TTr-SGDĐT ngày 19/10/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ hiệu lực thi hành của Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 18/8/2003 về chế độ hỗ trợ dạy và học bổ túc trung học phổ thông và Quyết định số 77/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ dạy và học bổ túc trung học phổ thông.

Thời điểm bãi bỏ hiệu lực thi hành đối với các Quyết định trên thực hiện từ năm học 2006 - 2007.

Điều 2. Từ năm học 2006 - 2007, học sinh được tuyển vào lớp 10 bổ túc trung học phổ thông phải thực hiện đóng các khoản thu theo quy định hiện hành. Riêng đối với học sinh đang học lớp 11 và lớp 12 bổ túc trung học phổ thông tiếp tục được miễn học phí, lệ phí thi tốt nghiệp cho đến hết khóa học; giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia giảng dạy, quản lý các lớp bổ túc trung học phổ thông có số tiết dạy vượt định mức được thanh toán dạy thừa giờ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2007/QĐ-UBND bãi bỏ hiệu lực thi hành của Quyết định 102/2003/QĐ-UB về chế độ hỗ trợ dạy và học bổ túc trung học phổ thông và Quyết định 77/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 102/2003/QĐ-UB do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89