Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Số hiệu: 02/2000/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 04/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ vào Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Thông tư Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn hoá Thông tin số 15/TTLB ngày 21-8-1996 về việc phối hợp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật phục vụ sự nghiệp giáo dục thẩm mĩ cho học sinh mẫu giáo, phổ thông;
Theo biên bản Hội đồng thẩm định ngày 10-6-1999;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Ông Vụ trưởng Vụ Đại học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc" áp dụng tạm thời cho việc đào tạo cử nhân sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Chương trình này được thực hiện từ năm học 2000 - 2001. Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ; tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh lí để sau khi chương trình khung của giáo dục đại học được ban hành, Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh xác định chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc chính thức của trường mình.

Điều 3: Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Minh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162